Γλώσσα - Μουσική: Συγκριτική μελέτη σε επίπεδο συντακτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819861 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντάση Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Αναστασία Γεωργάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Αρετή Ανδρεοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γλώσσα - Μουσική: Συγκριτική μελέτη σε επίπεδο συντακτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γλώσσα - Μουσική: Συγκριτική μελέτη σε επίπεδο συντακτικού
Περίληψη:
Aντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι μια συγκριτική μελέτη γλώσσας -
μουσικής, δύο ακουστικών γνωσιακών συστημάτων που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο
είδος. Η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο συντακτικού, καθώς αυτή η μοναδική ικανότητα
να συνδιάζονται διακριτά δομικά στοιχεία σε δομές υψηλότερης τάξης με βάση
κανόνες απαντάται μόνο στον άνθρωπο και είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο
συστημάτων. Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν κοινές διεργασίες που
μοιράζονται τα δύο συστήματα κατά την επεξεργασία τους ή εάν υπάρχει
δομοστοιχειότητα.
Η σύγκριση γίνεται τόσο από άποψη νευροψυχολογίας, όπου τα πορίσματα οδηγούν
στο συμπέρασμα πως υπάρχει δομοστοιχειότητα, όσο και από άποψη
νευροαπεικόνισης που οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.
Η προσπάθεια να βρεθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο που να συμβιβάζει αυτή την
αντίφαση οδηγεί στην ανάπτυξη της θεωρίας Shared Syntactic Integration Resource
Hypothesis (SSIRH) από τον A.Patel, την οποία και εξετάζουμε. Σύμφωνα με την
SSIRH, οι γλωσσικές και μουσικές συντακτικές αναπαραστάσεις αποθηκεύονται σε
ξεχωριστά δίκτυα του εγκεφάλου, ενώ υπάρχει επικάλυψη στα δίκτυα που παρέχουν
νευρωνικούς πόρους για την ενεργοποίηση αποθηκευμένων συντακτικών
αναπαραστάσεων. Tέλος, αναφερόμαστε σε κατευθύνσεις που μπορεί η έρευνα πάνω
στο συγκεκριμένο θέμα να κινηθεί στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Γλώσσα, Μουσική, Συντακτικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
86

Γλώσσα-Μουσική συγκριτικη μελετη.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.