Συγκριτική Μελέτη των Πρωτοκόλλων Δυναμικής Δρομολόγησης OSPF και EIGRP με Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819894 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Τακτικός Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική Μελέτη των Πρωτοκόλλων Δυναμικής Δρομολόγησης OSPF και EIGRP με Προσομοίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική Μελέτη των Πρωτοκόλλων Δυναμικής Δρομολόγησης OSPF και EIGRP με Προσομοίωση
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες διασύνδεσης και τα δίκτυα δεδομένων έχουν αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε, ζούμε. Ο ευαίσθητος τομέας της υγείας έχει και αυτός ωφεληθεί από τα δίκτυα υπολογιστών, θέτοντας τις δικές του απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα, επίδοση και ασφάλεια. Ακόμα και μικρές δυσλειτουργίες είναι δυνατό να έχουν επίπτωση στην κατάσταση της υγείας των πολιτών. Τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης αναλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τη διασύνδεση απομακρυσμένων μεταξύ τους δικτύων και έχουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική συμπεριφορά του πληροφοριακού συστήματος.

Η παρούσα εργασία εστιάζει στα δύο σημαντικότερα σύγχρονα εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης, τα OSPF (Open Shortest Path First) και EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), που εφαρμόζονται σε δίκτυα πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Σχεδόν έχουν μονοπωλήσει το σύνολο των υλοποιήσεων σε δίκτυα μεσαίων και μεγάλων οργανισμών.

Μετά την αρχική μελέτη για την κατανόηση των δύο πρωτοκόλλων, επιχειρείται η σύγκρισή τους, τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, με χρήση προσομοίωσης. Αναπτύσσονται σενάρια και λαμβάνονται μετρήσεις που καταδεικνύουν τη σχετική επίδοση των πρωτοκόλλων κατά περίπτωση. Οι προσομοιώσεις δείχνουν μία μικρή υπεροχή του πρωτοκόλλου EIGRP, στα συγκεκριμένα βεβαίως σενάρια.

Στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας υπάρχουν εφαρμογές με μεγάλη ευαισθησία στο χρόνο, όπως οι απομακρυσμένες επεμβάσεις ή η απομακρυσμένη απεικόνιση κρίσιμων μεγεθών / δεδομένων του ασθενούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτούνται δικτυακές υποδομές υπερυψηλών επιδόσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται, ανάμεσα σε άλλα, με την κατάλληλη επιλογή και ρύθμιση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης, Επίδοση, Μετρική, Σύγκλιση, Κίνηση, Καθυστέρηση, Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Προσομοίωση, Modeler
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
68
PANAGIOTOPOULOS IOANNIS MASTER.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο