Η λογική ψυχή στα σχόλια του Ιωάννη Φιλόπονου για το Περὶ Ψυχῆς του Αριστοτέλη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819996 289 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αναγνωστίδου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Μπάζου, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας - Παπυρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρία Πρωτοπαπά - Μαρνέλη, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η λογική ψυχή στα σχόλια του Ιωάννη Φιλόπονου για το Περὶ Ψυχῆς του Αριστοτέλη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η λογική ψυχή στα σχόλια του Ιωάννη Φιλόπονου για το Περὶ Ψυχῆς του Αριστοτέλη
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε κατά βάση με τη μελέτη της λογικής ψυχής παραβλέποντας τις λοιπές κατώτερες οργανικές της λειτουργίες. Θα ακολουθήσουμε τα ερμηνευτικά σχόλια του Φιλόπονου, όπως προσφέρονται σε κάποιες ενότητες του υπομνήματος που άπτονται της επικράτειας της λογικής ψυχής, και θα αναζητήσουμε πιθανές επιδράσεις προγενέστερων φιλοσόφων. Θα εξετάσουμε το προοίμιο του έργου του Φιλόπονου, επί του οποίου θα εδραιώσει ο υπομνηματιστής την πραγματεία του, το ζήτημα της κίνησης της ψυχής, τον ευρύτερο ορισμό της ψυχής και τον τρόπο πραγματοποίησης της νοητικής σύλληψης. Ιδιαιτέρως θα προσδώσουμε έμφαση στην ενότητα εξέτασης του ἐνεργείᾳ αριστοτελικού νου. Σε αυτό το σημείο θα θέσουμε το ερώτημα κατά πόσον ο Φιλόπονος στην εξέλιξη της θεολογικής του πορείας προσχώρησε στον Μονοφυσιτισμό εκκινώντας από τις αριστοτελικές υποστάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Αριστοτέλης, Νεοπλατωνισμός, λογική ψυχή, ἐνεργείᾳ νους, πλατωνική ανάμνηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
85

Φιλόπονος - Περί Ψυχής pdf.pdf
876 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-01-28.