Μελέτη ανευπλοειδιών στο Πολλαπλό Μυέλωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820019 210 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λιάκου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσιτσιλώνη Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ανευπλοειδιών στο Πολλαπλό Μυέλωμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη ανευπλοειδιών στο Πολλαπλό Μυέλωμα
Περίληψη:
Το Πολλαπλό Μυέλωμα είναι μία αιματολογική κακοήθεια των τελικώς διαφοροποιημένων πλασματοκυττάρων και χαρακτηρίζεται από την έκκριση μιας μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης. Αυτή παράγεται από τα νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα και οδηγεί στις κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου όπως η υπερασβεστιαιμία, η νεφρική ανεπάρκεια, η αναιμία και οι οστικές αλλοιώσεις, οι οποίες συλλογικά είναι γνωστές ως κριτήρια CRAB. Το ποσοστό της απόκρισης και η συνολική επιβίωση των ασθενών με Πολλαπλό Μυέλωμα έχουν βελτιωθεί σημαντικά εξαιτίας της εισαγωγής καινούριων θεραπευτικών παραγόντων, όπως η θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη και η βορτεζομίμπη αλλά και η αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην στοιχειομετρική αντιστοίχηση της έντασης φθορισμού μιας DNA χρωστικής με τον αριθμό χρωμοσωμάτων σε δείγμα μυελού με κυτταρομετρία ροής, καθώς και τη δημιουργία ενός φυσιολογικού ορίου κάτω από το οποίο θα ανιχνεύονται οι υποδιπλοειδικοί μυελοί, οι οποίοι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναφέρονται ως κακής πρόγνωσης. Για τον σκοπό αυτό ελέγχθηκε αρχικά ο ανοσοφαινότυπος 7 δειγμάτων μυελού των οστών για την ανεύρεση των CD138-θετικών νεοπλασματικών πλασματοκυτάρων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στοιχειομετρική χρώση του γενετικού υλικού τους με τη φθορίζουσα χρωστική 7-AAD. Ο κυτταρομετρητής ροής έχει προηγουμένως ρυθμιστεί ώστε το κανάλι FL3 στο οποίο συλλέγεται ο φθορισμός της χρωστικής, να ενισχύεται γραμμικά για να είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση της 7-AAD. Επίσης, καλλιεργήθηκαν PBMCs με συνδυασμό κολχικίνης και θυμιδίνης με σκοπό να αντιστοιχηθούν οι τιμές του φθορισμού των 46 και 92 χρωμοσωμάτων. Συμπληρωματικά, σαν τρίτο σημείο προσδιορισμού της γραμμικότητας χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική γραμμή Κ562 της οποίας τα χρωμοσώματα μετρήθηκαν καρυοτυπικά. Η εξαγόμενη καμπύλη επεξεργάστηκε με τη βοήθεια της συνάρτησης FORECAST και το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων Microsoft Office Excel 2010.
Μέρος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής ελέγχθηκαν είτε με τη μέθοδο FISH, είτε με καρυότυπο για διαγνωστικούς σκοπούς και τα αποτελέσματά τους (αριθμός χρωμοσωμάτων) συγκρίθηκαν με αυτά που προκύπτουν από τη συνάρτηση FORECAST. Από την επεξεργασία και σύγκριση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η κυτταρομετρική ανάλυση των δειγμάτων μυελού μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά των κυτταρογενετικών μεθόδων, FISH και καρυοτύπου ανιχνεύοντας κυτταρικούς κλώνους που δεν έχουν πολαπλλασιαστικό δυναμικό και ως εκτούτου δεν ανευρίσκονται κυτταρογενετικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πολλαπλό Μυέλωμα, ανευπλοειδίες, μυελός των οστών, κυτταρογενετικές ανωμαλίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
113

Μελέτη ανευπλοειδιών στο Πολλαπλούν Μυέλωμα-22.11.18.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-11-23.