Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820162 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σταμάτη Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. , ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. , ΕΚΠΑ
Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την χρονική περίοδο 2017-2018. Ο τίτλος της εργασίας είναι: «Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου». Η επίβλεψη της εργασίας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της, έγινε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μαθηματικών του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών κ. Γεώργιο Μπαραλή, την Καθηγήτρια Μαθηματικών Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών κα. Αγγελική Βουδούρη και την Λέκτορα Μαθηματικών Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών κα. Χριστίνα Μισαηλίδου, οι οποίοι με τις εύστοχες συμβουλές και παρατηρήσεις τους βοήθησαν στην βελτίωσή της.
Αρχικά στο Κεφάλαιο 1, την εισαγωγή της εργασίας, γίνεται λόγος για την έννοια του χρόνου από διάφορες οπτικές και μία πρώτη αναφορά στις ιστορικές ρίζες της έννοιας αυτής αλλά και των προβλημάτων που δημιουργεί στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Το Κεφάλαιο 2 ασχολείται με την ιστορία για τη μέτρηση του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά με την έννοια του χρόνου, συνεχίζει με τη μέτρηση του χρόνου από τους Αρχαίους Έλληνες καθώς επίσης και μονάδες μέτρησης χρόνου που χρησιμοποιήθηκαν, και τελειώνει με όργανα μέτρησης της αρχαιότητας τα οποία υπήρχαν ή εφευρέθηκαν στον Ελλαδικό κόσμο.
Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3, αναλύεται μια φιλοσοφική σκοπιά του ζητήματος του χρόνου, που απασχόλησε έντονα δύο από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται μια νοητή μεταφορά στο παρόν. Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται έρευνες, μελέτες και πειράματα που εστίασαν στη μέτρηση του χρόνου, μια από τις προβληματικές ενότητες των Μαθηματικών, το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην ελληνική μαθηματική πραγματικότητα μέσα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα της μέτρησης του χρόνου μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια όλων των τάξεων του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου.
Το Κεφάλαιο 7, αναφέρεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Γίνεται λόγος για τις υποθέσεις ελέγχου της έρευνας, την ερευνητική προσέγγιση, τη συγκρότηση και σύσταση του δείγματος, την ανάπτυξη και αξιολόγηση του ερευνητικού εργαλείου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της έρευνας και περιγραφικές αναλύσεις, με τη χρήση πινάκων και γραφημάτων, μια στατιστική συμπερασματολογία και τέλος γίνεται έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 8, ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προεκτάσεις της και ακολουθούν η Βιβλιογραφία και το Παράρτημα της εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνος, Ιστορία, Φιλοσοφία, Μαθηματικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
105

Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.