Γονικοί δεσμοί, παραδοσιακός και διαδικτυακός τζόγος : μια διερεύνηση σε πληθυσμό νέων ενηλίκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820175 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζόπουλος Κοσμάς
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Λαζαράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μαλλιώρη Μελπομένη Μινέρβα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γονικοί δεσμοί, παραδοσιακός και διαδικτυακός τζόγος : μια διερεύνηση σε πληθυσμό νέων ενηλίκων στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γονικοί δεσμοί, παραδοσιακός και διαδικτυακός τζόγος : μια διερεύνηση σε πληθυσμό νέων ενηλίκων στην Ελλάδα
Περίληψη:
Παγκοσμίως, ο τζόγος είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα, η οποία σήμερα με την διεύρυνση της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών και την έλευση του διαδικτυακού στοιχηματισμού έχει γίνει πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ενώ για τους περισσότερους παραμένει μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, για μερικούς καταλήγει να προκαλεί προβλήματα στο ίδιο το άτομο, στην οικογένειά του και στην κοινωνία.
Παρόλο που o τζόγος συνολικά στον πληθυσμό προκαλεί 3 φορές μεγαλύτερη βλάβη από ό, τι η χρήση ουσιών, η ψυχιατρική διάγνωση της διαταραχής του τζόγου μόλις πριν μερικά χρόνια μπήκε στη κατηγορία των διαταραχών εξάρτησης. Οι οικογενειακοί παράγοντες, που συμβάλλουν στα προβλήματα ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στη μετέπειτα ζωή, έχουν συχνά παραμεληθεί ή ανεπαρκώς μελετηθεί.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εξάρτησης από τον τζόγο και των γονικών δεσμών σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού και συγκεκριμένα νεαρούς ενήλικες 18-35 ετών που ασχολούνται με διαδικτυακά ή μη, τυχερά παιχνίδια.
Για τον σκοπό αυτό χορηγήθηκαν διαδικτυακά σε 209 άτομα το Όργανο Μέτρησης Γονικού Δεσμού (PBI) και, το Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Τζόγου (SOGS).
Από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων φάνηκε ότι οι βασισμένες στην βιβλιογραφία ερευνητικές υποθέσεις που έγιναν πριν την συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας δεν επιβεβαιώνονται. Οι γονικοί δεσμοί, οι αντιληπτοί συναισθηματικοί δεσμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα στο γονέα και το παιδί, δεν σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με το βαθμό εξάρτησης από τον τζόγο των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες, άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών τα οποία στοιχηματίζουν προβληματικά ή παθολογικά δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς το δεσμό με τους γονείς τους από τα άτομα που δεν έχουν προβληματική συμπεριφορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τζόγος, Εξάρτηση, Γονικοί δεσμοί, Νεαροί ενήλικες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
171
Αριθμός σελίδων:
115
Κοσμάς Χατζόπουλος Διπλωματική.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο