Διερεύνηση τελομερικών μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820230 223 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσερντίντσεβα Βερονίκη-Χαραλαμπία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Σαράντης Γκάγκος, Ερευνητής Β΄, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση τελομερικών μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση τελομερικών μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA
Περίληψη:
Το 10-15% των καρκίνων βασίζεται στον εναλλακτικό μηχανισμό επιμήκυνσης των τελομερών, ALT (Alternative Lengthening of Telomeres). Μεταξύ άλλων, o ALT χαρακτηρίζεται από ετερογενές μήκος τελομερών, εξωχρωμοσωμικές τελομερικές επαναλήψεις, και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των -συσχετιζόμενων με τον ALT- PML πυρηνικών σωματίων, APBs. Ο μηχανισμός ALT στην ανθρώπινη νεοπλασία βασίζεται στον ομόλογο ανασυνδυασμό, συνδέεται με συντηρητική διαδικασία αντιγραφής του DNA, και προσομοιάζει στο μηχανισμό ανασυνδυαστικής επιδιόρθωσης μονόπλευρων διπλόκλωνων θραύσεων του DNA, BIR (Break-Induced Replication). Η πρωτεΐνη EXD2 αποτελεί μη-επαρκώς χαρακτηρισμένη εξωνουκλεάση που αλληλεπιδρά με το σύμπλοκο MRN και εμπλέκεται στην επιδιόρθωση του DNA με ομόλογο ανασυνδυασμό. Στην ALT κυτταρική σειρά ανθρώπινου οστεοσαρκώματος U2OS, η EXD2 σχηματίζει διακριτά πυρηνικά κοκκία τα οποία συχνά συνεντοπίζονται με την ειδική για το τελομερές πρωτεΐνη TRF2, τις τελομερικές αλληλουχίες, και τα APBs. Επιπροσθέτως, η EXD2 έχει δράση εξωνουκλεάσης στα τελομερή, ενώ καταστέλλει το κλασικό ομόλογο ανασυνδυασμό (c-HR). Η απουσία της EXD2 αυξάνει τον αριθμό των ακάλυπτων χρωμοσωμικών άκρων και προκαλεί ελάττωση του μήκους των τελομερών στα ALT κύτταρα. Επιπλέον, φαίνεται ότι η EXD2 καταστέλλει τη βιογένεση των ALT-χαρακτηριστικών C-κύκλων, και αναστέλλει τη βιογένεση των APBs. Παρά τον σχηματισμό χρωμοσωμικών θραύσεων στα κύτταρα από τα οποία απουσιάζει η EXD2, τα ποσοστά των συντήξεων μεταξύ των χρωμοσωμάτων εμφανίζονται ελαττωμένα, υποδηλώνοντας πιθανό ρόλο της EXD2 στον μηχανισμό MMEJ. Πράγματι, η απουσία της EXD2 προστατεύει από τις -προκαλούμενες από την αντιμορφική μετάλλαξη (dominant negative) TRF2ΔΜ/ΔΒ του TRF2- τελομερικές συντήξεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες στις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών μηχανισμών επιδιόρθωσης και επιμήκυνσης των ALT τελομερών, αναδεικνύουντας την EXD2 ως πιθανό μελλοντικό στόχο θεραπευτικών στρατηγικών για την καταπολέμηση του καρκίνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τελομερή, Εναλλακτικός μηχανισμός επιμήκυνσης τελομερών, ALT, EXD2, Μηχανισμοί Επιδιόρθωσης του DNA, Γενωμική αστάθεια, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
124

Διπλωματική Εργασία Βερόνικα Τσερντίντσεβα FINAL.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-11-23.