Ο ρόλος της άσκησης κατά τη μέση ηλικία στο προσδόκιμο ζωής και την προθανάτια νοσηρότητα στη Drosophila melanogatser

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820360 187 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκοτσοπούλου Αντιγόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Κόνσουλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της άσκησης κατά τη μέση ηλικία στο προσδόκιμο ζωής και την προθανάτια νοσηρότητα στη Drosophila melanogatser
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της άσκησης κατά τη μέση ηλικία στο προσδόκιμο ζωής και την προθανάτια νοσηρότητα στη Drosophila melanogatser
Περίληψη:
Η γήρανση είναι ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο για κάθε ζωντανό οργανισμό. Μια από τις πιο σημαντικές ηλικιοεξαρτώμενες αλλαγές που συμβαίνει στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της γήρανσης είναι η προοδευτική μείωση της κινητικής τους ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας να περπατάνε. Η καλή κινητικότητα είναι καίριας σημασίας για την διατήρηση της ποιότητας ζωής, επομένως η ανεξαρτησία τους βασίζεται στις άθικτες κινητικές δεξιότητες.
Στον άνθρωπο, η άσκηση στη μέση ηλικία είναι επιθυμητή. Έχει φανεί, πως η άσκηση όχι μόνο βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και την κινητικότητα του ατόμου, αλλά επιδρά θετικά στην ψυχική του υγεία και στην κοινωνικοποίησή του. Μεγάλη ένταση και διάρκεια άσκησης όμως, μπορεί να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Δεν έχει βρεθεί η ιδανική συνταγή άσκησης αφενός γιατί υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ατόμων και αφετέρου είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η άσκηση επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του ατόμου.
Για να αποφύγουμε τις πολυάριθμες , μη ελέγξιμες περιβαλλοντικές, γενετικές και παθοφυσιολογικές παραμέτρους χρησιμοποιούμε το γενετικό-μοντέλο Drosophila melanogaster για να μελετήσουμε την επίδραση της άσκησης μεσήλικων ατόμων στο προσδόκιμο ζωής και στη διάρκεια και ένταση των προθανάτιων δυσλειτουργιών.
Η συγκεκριμένη μελέτη είναι πειραματική και αφορά σε ενήλικα αρσενικά άτομα Drosophila melanogaster της σειράς άγριου τύπου Oregon-R. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της άσκησης στο προσδόκιμο ζωής της Drosophila melanogaster στη μέση ηλικία.
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το εξής:
 Ανάπτυξη πληθυσμών (10 αρσενικά άτομα/ φιαλίδιο), των οποίων τα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί όσον αφορά την ημερομηνία γέννησής τους.
 Διαχωρισμός των ατόμων ανάλογα με την ηλικία τους(43 ημερών και 57 ημερών).
 Εφαρμογή της άσκησης σε τρείς ομάδες (ομάδα μαρτύρων- ομάδα που συμμετέχει σε μισής ώρας άσκηση- ομάδα που συμμετέχει σε 2,5 ώρες άσκηση). Η άσκηση αφορά στην ενεργοποίηση του αντανακλαστικού διαφυγής από τον κίνδυνο. Το αντανακλαστικό θα ενεργοποιηθεί μέσω μηχανιστικού ερεθίσματος (απότομη πρόσκρουση των φιαλιδίων σε σκληρή επιφάνεια).
 Παρατήρηση των ατόμων στα φιαλίδια και καθημερινή καταγραφή των θανάτων.
Η διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας ήταν 7 ημέρες.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι η άσκηση στη μέση και ύστερη ενήλικη ζωή της Drosophila melanogaster έχει μηδενική ή ακόμη και αρνητική επίπτωση στη διάρκεια ζωής της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άσκηση, Προσδόκιμο Ζωής, Μέση Ηλικία, Drosophila Melanogaster
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
60
Ο ρόλος της άσκησης κατά τη μέση ηλικία στο προσδόκιμο ζωής και την προθανάτια νοσηρότητα στη Drosophila melanogaster-converted.pdf (980 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο