Η χρήση των Κωδίκων Γρήγορης Απόκρισης για την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820543 172 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πρέκα Γαρυφαλλιά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Ραγκούση Μαρία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση των Κωδίκων Γρήγορης Απόκρισης για την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση των Κωδίκων Γρήγορης Απόκρισης για την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία η οποία, έχοντας ως θεματικό άξονα τις κατευθύνσεις του αναλυτικού προγράμματος για τη Μουσική, στηρίζεται σε εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα αξιοποιείται η τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) των Κωδίκων Γρήγορης Απόκρισης (Quick Response Codes – QR Codes) για την δημιουργία μιας παραλλαγής του κλασικού παιχνιδιού ‘Κρυμμένος Θησαυρός’.
Τα κύρια ζητήματα που ερευνώνται στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας είναι εάν μέσα από το παιχνίδι με τη χρήση των κωδίκων QR και τη χρήση Έξυπνων Κινητών Συσκευών διευκολύνεται η καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών και κατά πόσο προωθούνται οι συνεργατικές πρακτικές μάθησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται και υλοποιείται εκπαιδευτική παρέμβαση που στηρίζεται στις ανωτέρω τεχνολογίες.
Μέσα από τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις της δράσης των παιδιών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και από την συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων μετά το τέλος της, διαπιστώνεται πως η τεχνολογία των κωδίκων QR είναι ένα πολυδύναμο μέσο ενεργοποίησης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία, που δύναται να εμπλουτίσει κατά πολύ τις γνωστικές τους δεξιότητες. Ακόμη η ομαδοσυνεργατική δομή του παιχνιδιού φαίνεται πως ενισχύει τη συνεργασία και τις θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών.
Παρόλο που δεν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να εξακριβωθεί η διατήρηση της επίδρασης των αποτελεσμάτων αυτών στη μετέπειτα σχολική ζωή των παιδιών, λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, τα ευρήματα έρχονται να υποστηρίξουν τη θέση ότι οι νέες μορφές των ΤΠΕ μπορούν να έχουν ιδιαίτερα αξιοποιήσιμες εφαρμογές στη προσχολική ηλικία, και στη γνωστική και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Κώδικες QR, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής, Έξυπνες / Κινητές Συσκευές, Φορητή Μάθηση, Προσχολική Ηλικία, Παιχνίδι Θησαυρού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
134
ΠΡΕΚΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_QRCODES.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο