ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820556 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΚΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Tμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέσα από την παρούσα εργασία και τη διαδικασία επικύρωσης/επαλήθευσης της νέας εναλλακτικής μεθόδου προσδιορισμού νιτρικών θα αποδειχτεί ότι α) μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία με το διαθέσιμο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος και β) ότι η εφαρμογή της όχι μόνο σε δείγματα υπόγειων νερών αλλά και σε εκχυλίσματα εδαφών δίνει τα επιθυμητά και αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς την αναλυτική επίδοση (καλή επαναληψιμότητα και ορθότητα).
Στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:
1. η επαλήθευση/επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού των νιτρικών ιόντων σε υπόγεια νερά ώστε να καταλήξουμε στα στοιχεία αναλυτικής επίδοσης μεθόδων (ορθότητα και επαναληψιμότητα) με υλικά αναφοράς αλλά και πραγματικά δείγματα.
2. η επαλήθευση/επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού των νιτρικών ιόντων σε εκχυλίσματα εδαφών ώστε να καταλήξουμε στα στοιχεία αναλυτικής επίδοσης μεθόδων (ορθότητα και επαναληψιμότητα) με υλικά αναφοράς αλλά και πραγματικά δείγματα.
3. Η σύγκριση των τιμών που προκύπτουν από δείγματα υπόγειων νερών και εκχυλίσματα εδαφών που θα αναλυθούν τόσο με την εναλλακτική μέθοδο όσο και με την μέθοδο αναγωγής με στήλη καδμίου ώστε να αποδειχτεί η καταλληλότητα της πρώτης μεθόδου, καθώς τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων αναμένεται να είναι παρόμοια μεταξύ τους, αλλά ο χρόνος ανάλυσης και η αξιοπιστία της εναλλακτικής μεθόδου είναι καλύτερα.
Με τα παραπάνω θα διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν παράγουν αξιόπιστα και επαναλήψιμα αποτελέσματα, ώστε να μπορεί να γίνει απρόσκοπτη χρήση τους για τον έλεγχο υπόγειων νερών και εδαφών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Νιτρικά ιόντα, φωτομετρική ανάλυση, υπόγεια νερά, εκχυλίσματα εδαφών, επικύρωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
112
master_chalkiadaki.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο