Η χρήση παρεμβάσεων βασισμένων στη μέθοδο της ενσυνειδητότητας σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820563 166 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μανιώτη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζούλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καλλέργης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση παρεμβάσεων βασισμένων στη μέθοδο της ενσυνειδητότητας σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση παρεμβάσεων βασισμένων στη μέθοδο της ενσυνειδητότητας σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή της στο χώρο της ιατρικής και την ψυχολογίας η Ενσυνειδητότητα. Ένα τεράστιο σώμα της βιβλιογραφίας, υποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα, έχουν θετικά αποτελέσματα σε πληθώρα σωματικών και ψυχικών καταστάσεων. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι μία σύνθετη ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που εκφυλίζει τους νευρώνες και επιφέρει συνέπειες τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική υγεία των πασχόντων.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα, σε ασθενείς που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Web of Science, μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2018. Τα κριτήρια επιλογής ήταν οι μελέτες να αφορούν ασθενείς Πολλαπλής Σκλήρυνσης, άνω των 18 ετών, να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, να ανήκουν στην κατηγορία των κλινικών δοκιμών και να αφορούν παρεμβάσεις βασισμένες στην Ενσυνειδητότητα.
Αποτελέσματα: Από τις 176 μελέτες που βρέθηκαν, οι 12 συμπεριελήφθησαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση. Η πλειοψηφία των μελετών, υπέδειξε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα στις μεταβλητές της ποιότητας ζωής, του άγχους, της κατάθλιψης, της κόπωσης, της ανησυχίας και του πόνου στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
Συμπεράσματα: Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα φαίνεται να έχουν ευεργετικές συνέπειες στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, εξαιτίας του μικρού δείγματος, της έλλειψης σύγκρισης των παρεμβάσεων που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και της χρήσης εργαλείων αυτό-αναφοράς για την αξιολόγησή της. Περισσότερες έρευνες πρέπει να διεξαχθούν σε μεγαλύτερα δείγματα, ώστε να είναι ασφαλής η γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παρεμβάσεις βασισμένες στη μέθοδο της ενσυνειδητότητας, Θεραπεία βασισμένη στη μέθοδο της ενσειδητότητας, Πρόγραμμα μείωσης του άγχους μέσω της ενσυνειδητότητας, Διαλογισμός ενσυνειδητότητας, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Π.Σ.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
103

Manioti Katerina Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.