Τεχνοοικονομική Σύγκριση Μεταξύ Υλοποιήσεων FTTB/G.Fast Και FTTH/GPON

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820638 79 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραβαγγέλη Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατσιάνης Δημήτριος, ΕΔΙΠ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνοοικονομική Σύγκριση Μεταξύ Υλοποιήσεων FTTB/G.Fast Και FTTH/GPON
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τεχνοοικονομική Σύγκριση Μεταξύ Υλοποιήσεων FTTB/G.Fast Και FTTH/GPON
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρατίθεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, βασιζόμενες στις οπτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Στόχος της
εργασίας αποτελεί η μελέτη και η σύγκριση της κατασκευής των δικτύων GPON, για τις FTTH και FTTB-G.fast αρχιτεκτονικές στην περιοχή του Φιλοπάππου, μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας, στην οποία έχει ξεκινήσει ήδη η επέκταση του δικτύου των οπτικών
ινών.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά παγκόσμιων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά στη διείσδυση της οπτικής ίνας κυρίως σε προηγμένες χώρες. Αναλύονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και τη χρήση των
νέων τεχνολογιών ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα FTTx δίκτυα και τα πλεονεκτήματα τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες. Δίνεται
ιδιαίτερη βάση στα GPON δίκτυα και στη συνέχεια περιγράφονται εκτενώς τα δίκτυα FTTB
με χρήση της G.fast τεχνολογίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο εξοπλισμός ο οποίος απαιτείται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά ενός δικτύου. Περιγράφεται η αρχιτεκτονική και η δομή των δικτύων και παρατίθενται αναλυτικά για την περιοχή του Φιλοπάππου η καταγραφή των κτιρίων και των διαμερισμάτων τα οποία θα υποστηρίξει η τοποθέτησης καμπίνας σε σημείο της περιοχής. Η σύγκριση πραγματοποιείται για κτίριο το οποίο αντιπροσωπεύει
το μέσο όρο των κατοικιών του Φιλοπάππου, θεωρώντας ότι σε αυτό έχει αναπτυχθεί FTTH δίκτυο για την πρώτη περίπτωση και FTTB-G.fast για τη δεύτερη περίπτωση της σύγκρισης. Τέλος, παρατίθεται αναλυτικός υπολογισμός κόστους εξοπλισμού και για τις δύο αυτές περιπτώσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
GPON, G.fast, FTTH, FTTB, τεχνοοικονομική ανάλυση, σύγκριση τεχνολογιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
86

Τεχνοοικονομική Σύγκριση μεταξύ υλοποιήσεων FTTH FTTB.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.