Συμβάντα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα υποβαλλόμενων σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820657 174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στάθη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμβάντα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα υποβαλλόμενων σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμβάντα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα υποβαλλόμενων σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα περιεγχειρητικού και μετεγχειρητικού κινδύνου σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μη καρδιολογική χειρουργική επέμβαση και ευθύνεται επίσης για την περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα ειδικά των ασθενών που υποβάλλονται σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις.
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης περιεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών σε καρδιολογικούς ασθενείς, που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις..
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 615 ασθενείς με καρδιολογικό νόσημα που υποβλήθηκαν σε μη καρδιοαγγειακή επέμβαση στην Α΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2016. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους φακέλους των ασθενών και καταγράφονταν σε ειδικό έντυπο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της μελέτης. Καταγράφονταν δημογραφικά, κλινικά και προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά δεδομένα των ασθενών. Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία x2-test και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05.
Αποτελέσματα: Από τους 615 ασθενείς το 54,6% ήταν άνδρες με ηλικία του δείγματος: στο 29% <65 ετών, στο 31% ήταν 66-75 ετών και στο 40% ήταν ηλικίας 76 ετών και άνω. Το 39,3% του δείγματος έπασχε από Ca διαφόρων οργάνων, το 12,8% από Ca μαστού και το 47,8% είχε υποβληθεί σε διάφορες άλλες μη σχετιζόμενες με Ca χειρουργικές επεμβάσεις. Από στεφανιαία νόσο έπασχε το 30% και σε Αγγειοπλαστική και by pass είχε υποβληθεί το 12,5%.Το 91,9% είχε υπέρταση, το 37,8% δυσλιπιδαιμία και το 26,7% των ασθενών έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, το 19,2% έπασχε από χρόνια κολπική μαρμαρυγή, ενώ σε αντιπηκτική αγωγή ήταν το 38,5%. Η ηλικία πάνω των 76 ετών συνδέεται συχνότερα μετεγχειρητικά με τον θάνατο, p= 0,035. Συχνότερα επιπλοκές είχαν οι ασθενείς με Ca, p<0,001 και η
επείγουσα εισαγωγή συνδέεται στατιστικά σημαντικά με την νοσηλεία στη ΜΕΘ,
p=0,018 και τον θάνατο, p=0,011, όπως και η ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, κολπικής μαρμαρυγής, στένωση αορτικής βαλβίδας και λήψη αντιπηκτικών και κλάσμα εξώθησης <50% απαιτούν μετεγχειρητική νοσηλεία στη ΜΕΘ, p=0,002, p=0,042, p=0,052, p= 0,044 και p<0,001, αντίστοιχα. Τα άτομα με δυσλιπιδαιμία παρουσίασαν συχνότερα επιπλοκή, p=0,020 και θάνατο, p=0,008. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα των χειρουργείων βρέθηκε ότι τα άτομα που αντιστοιχούσαν στην κλίμακα 3C συχνότερα παρουσίαζαν επιπλοκή, p<0,001, η επιπλοκή παρουσιάστηκε τις πρώτες 15 ημέρες, p<0,001, είχαν ταξινομηθεί στο Clavien Dindo IIIb, IV και V, p<0,001, αντιμετωπίζονταν η επιπλοκή τις περισσότερες φορές συντηρητικά, p<0,001 και νοσηλεύονταν μετά το χειρουργείο συχνότερα στη ΜΕΘ, p<0,001. .Ως προς την συχνότητα εμφάνισης καρδιολογικής ή μη επιπλοκής δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στα δημογραφικά όσο και στα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Συμπέρασμα: Ως προς τη συχνότητα εμφάνισης καρδιολογικής ή μη επιπλοκής δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στα δημογραφικά όσο και στα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές συχνότερα σχετίζονται με την ηλικία, τη σοβαρότητα των συνοδών νοσημάτων και την αιτία και το είδος της επέμβασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιαγγειακό, Νόσημα, Ασθενείς, Χειρουργείο, Συμβάντα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
167
Αριθμός σελίδων:
124

ΚΥΡΙΤΣΗ 2 ΝΕΟ....pdf
860 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.