Διερεύνηση επιπέδων άγχους και κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820697 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χουντή Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλντίσης Γεώργιος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ελευσινιώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαριόλης-Σαψάκος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση επιπέδων άγχους και κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση επιπέδων άγχους και κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες στρεσογόνες καταστάσεις, οι οποίες τους οδηγούν σε άγχος, ή ακόμα και στην εμφάνιση κατάθλιψης. Στην κατάσταση αυτή έχει συμβάλλει και η οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων του άγχους που βιώνουν οι νοσηλευτές και της συχνότητας εμφάνισης κατάθλιψης, σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη, με δειγματοληψία ευκολίας, στην οποία συμμετείχαν 92 νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 92% (92/100). Για την εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα “Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)”, στην ελληνική της έκδοση.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη βρέθηκε ότι το 59,8% (n=55) των συμμετεχόντων είχαν βαθμολογία άγχους 0-7, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των φυσιολογικών, το 28,3% (n=26) είχαν βαθμολογία άγχους 8-10, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των ατόμων με οριακή διαταραχή άγχους και το 12% (n=11) είχαν βαθμολογία άγχους 11-21, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των ατόμων με κλινική διαταραχή άγχους. Το 66,3% (n=61) των συμμετεχόντων είχαν βαθμολογία κατάθλιψης 0-7, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των φυσιολογικών, το 18,5% (n=17) είχαν βαθμολογία κατάθλιψης 8-10, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των ατόμων με οριακή διαταραχή κατάθλιψης και το 15,2% (n=14) είχαν βαθμολογία κατάθλιψης 11-21, οπότε ανήκαν στην κατηγορία των ατόμων με κλινική διαταραχή κατάθλιψης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γραμμικής πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης, η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου σχετίζονταν με τη μείωση της βαθμολογίας και του άγχους και της κατάθλιψης.
Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων και η υιοθέτηση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης ή η παρότρυνση παρακολούθησης προγραμμάτων που σκοπό έχουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού, με σκοπό τη μείωση των επιπέδων άγχους που βιώνουν οι νοσηλευτές, αλλά και τη μείωση της εμφάνισης κατάθλιψης.
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Κατάθλιψη, Νοσηλευτικό προσωπικό, Οικονομική κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
66
Chounti Panagiota Master.pdf (683 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο