Συσχέτιση κινητών τηλεφωνικών εφαρμογών με την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV σε αναπτυσσόμενες χώρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820761 153 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κοτσίδου Αλεξάνδρα-Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Χονδροκούκης, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δ. Καραλέκας, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ι. Γιαννίτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση κινητών τηλεφωνικών εφαρμογών με την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV σε αναπτυσσόμενες χώρες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση κινητών τηλεφωνικών εφαρμογών με την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV σε αναπτυσσόμενες χώρες
Περίληψη:
Τίτλος: Η χρησιμότητα των κινητών τηλεφωνικών μηνυμάτων κειμένου και κλήσεων στην θεραπείας του HIV.
Εισαγωγή: Ο ιός HIV είναι σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στον κόσμο και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν σε περιοχές περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων όπου, ο επιπολασμός του της νόσου είναι 5,1%, τα κινητά τηλέφωνα έχει βρεθεί ότι είναι χρήσιμα στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων αλλά και απλές τηλεφωνικές κλήσεις.
Σκοπός: Στόχος λοιπόν αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογήσουμε εάν τα SMS που αποστέλλονται και οι κλήσεις που γίνονται σε ασθενείς ή φροντιστές ατόμων που ζουν με HIV σε χώρες περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, χρησιμεύουν για την βελτίωση της προσκόλλησης των ασθενών στην αντιρετροϊκή θεραπεία αλλά και στην υπενθύμιση λήψης αυτής. Στόχος μας ήταν επίσης να διαπιστώσουμε την πιο αποδοτική μέθοδο υπενθύμισης που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο και να τη συγκρίνουμε με τις συνήθεις μεθόδους.
Υλικό – Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Pubmed health, JSTOR, Cmbase καθώς πληροφορίες πάρθηκαν και από τη μηχανή αναζήτησης Google scholar. Όλες οι έρευνες που μελετήθηκαν αφορούσαν άτομα ηλικίας από 13 ετών έως και υπερήλικες 69 ετών που ζουν μόνιμα σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής. Βρέθηκαν 187 άρθρα ενώ κατάλληλα ήταν τα 7. Η επιλογή των άρθρων έγινε με βάσει την εγκυρότητα τους, το ότι ήταν δημοσιευμένα από εγκεκριμένους ερευνητές δηλαδή επιστήμονες (PhD, professors in University of the Free State , Bloemfontein , South Africa and University of Nigeria Nsukka , Enugu , Nigeria.), την γλώσσα γραφής αυτών (αγγλική) και την ημερομηνία δημοσίευσης (>2000).
Αποτελέσματα: Οι υπενθυμίσεις βασισμένες στο κινητό τηλέφωνο για προγραμματισμένα ραντεβού που αφορούν τον ιό HIV για τους ασθενείς αλλά και για τους φροντιστές τους σε περιοχές χαμηλού οικονομικού πόρου, μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των ασθενών στη αντιρετροϊκή θεραπεία και στην υπενθύμιση λήψης αυτής. Σύμφωνα με τους ερευνητές η μέθοδος των γραπτών μηνυμάτων είναι πιο αποτελεσματική ωστόσο η διαφορά που προκύπτει μεταξύ τους είναι αρκετά μικρή επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο μέθοδοι ανταποκρίνονται σχεδόν εξίσου ικανοποιητικά. Όσον αφορά τη συσχέτιση με τις παραδοσιακές μεθόδους προσέγγισης – υπενθύμισης των ασθενών παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά καθώς οι μέθοδοι όπου χρησιμοποιούνταν κινητά τηλέφωνα ήταν πιο αποδοτικές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
African family Cameroon, HIV/AIDS caregiving, Υπερήλικες (older adults), Αντιρετροϊκή θεραπεία =( antiretroviral treatment interruption), Health care supply-related factors, Individual factors. Immune competent, Μεταβίβαση ασθένειας (infants prevention of mother-to-child-transmission) (PMTCT) resistance, Treatment-naïve, Γραπτά μηνύματα –τηλέφωνο (text messages – phone calls and ways of communication), Αντιπαράθεση μεθόδων (phone calls vs text messages)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
123
Kotsidou Alexandra Despoina Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο