Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεοειδών οστεωμάτων σε παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820771 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φώτη Λουίζα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθυμία Αλεξοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αλέξιος Κελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Φιλιππιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεοειδών οστεωμάτων σε παιδιά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεοειδών οστεωμάτων σε παιδιά
Περίληψη:
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των οστεοειδών οστεωμάτων στις μέρες μας πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, και συγκεκριμένα με απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική κατάλυση της φωλεάς. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές κατάλυσης (RFA, laser ablation, cryoablation, MWA), και σύμφωνα με την εκτενή βιβλιογραφία, παρουσιάζουν όλες ικανοποιητικά και ισάξια επίπεδα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, συγκεκριμένα για την ιδιαίτερη κατηγορία των παιδιατρικών ασθενών (0-18 ετών) με οστεοειδές οστέωμα που αντιμετωπίστηκαν με διαδερμικές τεχνικές, υπάρχουν μόνο λίγες βιβλιογραφικές αναφορές και με σχετικά μικρό αριθμό ασθενών.
Σκοπός: Η παρουσίαση της δικής μας εμπειρίας και η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης με ραδιοσυχνότητες (RFA), υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου, για την αντιμετώπιση του οστεοειδούς οστεώματος σε παιδιά.
Ασθενείς και μέθοδοι: Εξετάσαμε αναδρομικά έντεκα παιδιά με οστεοειδές οστέωμα (ηλικιακό εύρος 5 – 17 ετών), που αντιμετωπίστηκαν με διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου.
Αποτελέσματα: Τα ποσοστά τεχνικής και κλινικής επιτυχίας ήταν 100%.
Συμπέρασμα: Η διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για παιδιά με οστεοειδές οστέωμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οστεοειδές οστέωμα, Παιδιά, Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι, Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
62

Foti Louiza Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.