Διαπολιτισμικές διαφορές στη μετάφραση του μυθιστορήματος Naked Lunch του William S. Burroughs στην Ελληνική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820796 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γεροστάθη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Καθηγήτρια Γερμανικής Γλωσσολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελένη Σελλά-Μάζη, Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Κανικλίδου Θέμις
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπολιτισμικές διαφορές στη μετάφραση του μυθιστορήματος Naked Lunch του William S. Burroughs στην Ελληνική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Cultural differences in the translations of Naked Lunch by William S. Burroughs in Greek
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις πολιτισμικές διαφορές στη μετάφραση του μυθιστορήματος Naked Lunch του William S. Burroughs στην Ελληνική. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: στο θεωρητικό πλαίσιο και στο εμπειρικό μέρος. Στο θεωρητικό πλαίσιο αναλύεται η έννοια του πολιτισμού, παρατίθενται μοντέλα για τα πολιτισμικά στοιχεία και τις πολιτισμικές διαφορές, ενώ προτείνονται κριτήρια ταξινόμησης των πολιτισμικών στοιχείων με βάση τη θεώρηση του Katan για τα επίπεδα του πολιτισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πρώιμες και σύγχρονες μεταφραστικές θεωρήσεις με πολιτισμική διάσταση και μοντέλα για μεταφραστικές στρατηγικές και τεχνικές που μπορεί να αξιοποιήσει ένας μεταφραστής. Στο εμπειρικό μέρος εμφανίζονται μεταφραστικές ενότητες του πρωτοτύπου, οι οποίες αναδεικνύουν πολιτισμικές διαφορές μεταξύ του ελληνικού και του αμερικανικού πολιτισμού στα επίπεδα του περιβάλλοντος, της συμπεριφοράς, των στρατηγικών, των αξιών, των πεποιθήσεων και της ταυτότητας. Ερευνώνται οι επιλογές των δύο μεταφραστών ως προς τη στρατηγική μετάφρασης με βάση τη διάκριση του Venuti: την ξενοποίηση και την οικειοποίηση, καθώς οι τεχνικές μετάφρασης για την απόδοση και την αντιμετώπιση των πολιτισμικών στοιχείων με βάση τις τεχνικές μετάφρασης που προτείνει ο Newmark. Ακολουθούν συμπεράσματα για τη σημασία του πολιτισμού στη μετάφραση και την αντιμετώπιση των πολιτισμικών στοιχείων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση γλωσσαρίου πολιτισμικών όρων και εκφράσεων που εντοπίστηκαν στις μεταφραστικές ενότητες που μελετήθηκαν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμός, πολιτισμικά στοιχεία, πολιτισμικές διαφορές, περιβάλλον, συμπεριφορά, στρατηγικές, αξίες, πεποιθήσεις, ταυτότητα, λογοτεχνική μετάφραση, πολιτισμικές μεταφραστικές θεωρήσεις, στρατηγικές μετάφρασης, τεχνικές μετάφρασης.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
81
Γεροστάθη_Διπλωματική06.odt(3).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο