Ροές Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2834553 256 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
ΚΑΛΥΒΑΣ Ιωαννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ροές Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ροές Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα
Περίληψη:
Στην σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφορίας, η ανάγκη για ανάκτηση, αποθήκευση και επεξεργασία των τεράστιων όγκων δεδομένων που δημιουργούνται ανά πάσα στιγμή καθώς και εκτέλεση αλγορίθμων που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ οδήγησε στην μετατόπιση των υπολογιστικών συστημάτων από ατομικές μονάδες επεξεργασίας σε συστάδες (clusters) υπολογιστών, στους οποίους ο φόρτος εργασίας διαμοιράζεται σε κάθε κόμβο (node) με σκοπό την συντομότερη περάτωση κάθε διεργασίας μέσω της παραλληλοποίησης.
Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη συστημάτων που ελέγχουν, κατανέμουν και επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα και βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ των κόμβων. Τέτοια συστήματα ονομάζονται Μηχανές Ροών Εργασιών (Workflow Engines) .Σε αυτή την πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται ορισμένα βασικά παραδείγματα αυτων των συστημάτων όπως το Apache Spark το Apache Hadoop και το Apache Taverna και γίνεται μια βασική σύγκριση μεταξύ τους.
Τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε πάνω στο Apache Spark μέσω της οποίας γίνεται μια προσπάθεια να απλοποιηθεί η δημιουργία ερωτημάτων (queries) σε αυτό το σύστημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Μαζικά δεδομένα, Apache Spark, HDFS, Hadoop, Κατανεμημένα συστήματα, Νέφη υπολογιστικών συστημάτων, συστάδες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
7
Αριθμός σελίδων:
36