Κρατικά ομόλογα και ασφάλιστρα κινδύνου (sovereign bonds & credit default swaps) περίοδος 2009 - 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836769 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κονταξής Γιώργος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρατικά ομόλογα και ασφάλιστρα κινδύνου (sovereign bonds & credit default swaps) περίοδος 2009 - 2018
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρατικά ομόλογα και ασφάλιστρα κινδύνου περίοδος 2009 - 2018
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει τα κρατικά ομόλογα μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές μεθόδους και παράλληλα θα γίνει προσπάθεια σκιαγράφησης της σχέσης τους με τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDs), ελέγχοντας αν ουσιαστικά διέπονται από μακροχρόνια παράλληλη πορεία.
Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, των οποίων η οικονομία βρίσκεται σε κρίση. Η περίοδος που χρησιμοποιήσαμε για να μελετήσουμε την σχέση των παραπάνω μεταβλητών είναι από τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Αύγουστο του 2018, διάστημα το οποίο περικλείει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, την χρεοκοπία της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers και την εκδήλωση προβλημάτων κυρίως λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων τους και των χρεών τους.
Στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας, με τον έλεγχο συνολοκλήρωσης που εφαρμόστηκε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις κοινής πορείας των spreads των ομολόγων των υπό εξέταση χωρών και των CDs τους. Με άλλα λόγια καταλήγουμε σε μια σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας. Ουσιαστικά είδαμε ότι η αγορά των CDs οδηγεί τις αγορές των ομολόγων για τις χώρες Ιταλία και Ιρλανδία ενώ αντίθετα για την Ελλάδα και την Πορτογαλία υπάρχει αντίστροφη σχέση, όπου η αγορά των ομολόγων οδηγεί την αγορά των CDs. Όσο αφορά την Ισπανία υπάρχει αμφίδρομη σχέση επηρεασμού των spreads των ομολόγων και των CDs.
Τέλος ένα μέρος της διπλωματικής εργασίας αυτής, περιλαμβάνει η ανασκόπηση των κυριότερων εμπειρικών ερευνών αναφορικά με την ισχύ των υπό εξέταση μεταβλητών μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ομόλογα, Συμβόλαια Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου, Πιστωτικό Γεγονός, Αποδόσεις Ομολόγων, Περιθώριο Απόδοσης, Κερδοσκοπία, Αντιστάθμιση, Εξισορροπητική Κερδοσκοπία, Αλληλεξάρτηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
68
Πτυχιακή Κονταξής Γεώργιος.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο