Διαχείριση συγκρούσεων, εργασιακή ικανοποίηση και ανθεκτικότητα σε εργαζομένους στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836792 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τασιόπουλος Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΤΕΠΑΚ
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Κατζανού, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση συγκρούσεων, εργασιακή ικανοποίηση και ανθεκτικότητα σε εργαζομένους στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση συγκρούσεων, εργασιακή ικανοποίηση και ανθεκτικότητα σε εργαζομένους στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Οι κοινωνικές δεξιότητες όπως η διαχείριση συγκρούσεων και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ψυχική ανθεκτικότητα αντοχή μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι πόροι για έναν εργαζόμενο προκειμένου να είναι ικανοποιημένος από την εργασία.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη μελέτη της σχέσης της διαχείρισης των συγκρούσεων, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας στους εργαζόμενους του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
Μέθοδος: Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 107 εργαζομένους όλων των επαγγελματικών κατηγοριών του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο αυτoσυπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις σχετικές με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της εργασίας του δείγματος. Η Κλίμακα τρόπου διαχείρισης της οργανωσιακής σύγκρουσης Organizational Conflict Inventory–II (ROCI–II), η Κλίμακα Μέτρησης της Ικανοποίησης από την Εργασία (Job Satisfaction Survey, JSS) και η Κλίμακα αξιολόγησης της ψυχικής ανθεκτικότητας (CD-RISC) ενσωματώθηκαν στο ερευνητικό εργαλείο ως δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος αντίστοιχα. Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού στατιστικής SPSS 19.0.
Αποτελέσματα: Σε σχέση με τα επίπεδα συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης, η πλειοψηφία των εργαζομένων δήλωσε δυσαρέσκεια σε σχέση με την εργασία (48,6%), ένα μικρό ποσοστό (6,5%) εξέφρασε ικανοποίηση, ενώ το 44,9% είχε τιμές που κυμαινόταν στην περιοχή της ουδετερότητας. Οι παράγοντες που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ήταν η εποπτεία-επίβλεψη (Μ.Ο=17,17) οι σχέσεις με τους συναδέλφους (Μ.Ο=15,48) και η φύση της εργασίας (Μ.Ο=14,94), ενώ οι παράγοντες που συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ήταν ο μισθός (Μ.Ο=8,99) οι δυνατότητες προαγωγής (Μ.Ο=9,14) και οι πρόσθετες παροχές (Μ.Ο=9,62). Η εφαρμογή των τεχνικών της ενσωμάτωσης (p<0,001, r=0,34) και του συμβιβασμού (p=0,013, r=0,24) ως προς τη διαχείριση συγκρούσεων με τον προϊστάμενο σχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την ικανοποίηση ως προς τον παράγοντα της εποπτείας, ενώ η εφαρμογή της τεχνικής της επιβολής σχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την ικανοποίηση που προέρχεται από τις δυνατότητες προαγωγής (p=0,013, r=0,24) και την ικανοποίηση που σχετίζεται με την επικοινωνία εντός του οργανισμού (p=0,027, r=0,21). Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν φάνηκε να σχετίζεται με τα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης, ενώ η ικανοποίηση από το μισθό (p=0,037, r= -0,20) και τις πρόσθετες παροχές (p=0,044, r= -0,17) φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα ανθεκτικότητας.
Συμπεράσματα: Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων με τον προϊστάμενο είναι ένα βασικό στοιχείο ως προς την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Δεδομένου ότι η διαχείριση των συγκρούσεων είναι μια κρίσιμη ικανότητα που επηρεάζει τη δουλειά τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων, η πρόληψη των συγκρούσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής στοχοθετημένων προληπτικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση συγκρούσεων, Επαγγελματική ικανοποίηση, Ψυχική ανθεκτικότητα, Εργαζόμενοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
82
Tasiopoulos Theofanis-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο