Ψυχοπαθολογία τρομοκρατών και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836802 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπακάλη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κούκια Ευμορφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Πασχάλη Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Χατζούλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοπαθολογία τρομοκρατών και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοπαθολογία τρομοκρατών και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατίας
Περίληψη:
Η τρομοκρατία συνιστά εσκεμμένη μορφή βίας πολιτικού ή συμβολικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο τον εκφοβισμό και την πρόκληση βλάβης στους πολίτες ενός κοινωνικού συνόλου. Αν και η τρομοκρατία αποτελεί ένα πολυσυζητημένο κοινωνικό φαινόμενο στις μέρες μας, εντούτοις η μελέτη για την κατανόηση της ψυχοπαθολογίας των τρομοκρατών αλλά και των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των θυμάτων είναι περιορισμένη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της ψυχοπαθολογίας που ωθεί τους τρομοκράτες σε επιθετικές συμπεριφορές εντός της κοινότητας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον προσδιορισμό των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που έχουν οι τρομοκρατικές ενέργειες στα θύματα. Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar για το διάστημα 2002-2017 και συμπεριλήφθηκαν συνολικά 42 μελέτες. Άτομα που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις τείνουν να εμφανίζουν πολυάριθμες διαταραχές της ψυχικής υγείας. Μέλη σε διαφορετικές τρομοκρατικές οργανώσεις καθώς και μοναχικοί τρομοκράτες παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές ψυχοπαθολογίας, γεγονός που ερμηνεύει και το γιατί ενεργούν με διαφορετικό τρόπο. Τα δε θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βιώνουν σημαντική φθορά στην ψυχική τους υγεία με αποτέλεσμα μεταβολές στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση, στα επίπεδα άγχους και σε λοιπούς τομείς της καθημερινής τους συμπεριφοράς. Το κοινωνικό φαινόμενο της τρομοκρατίας αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα των ημερών, δεδομένης της συχνότητας των τρομοκρατικών επιθέσεων στις δυτικές κοινωνίες. Η κατανόηση της ψυχοπαθολογίας των τρομοκρατών τείνει να εξυπηρετεί τις προσπάθειες για τον περιορισμό της εκδήλωσης τρομοκρατικών επιθέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες και να εξομαλύνει τις εντάσεις. Τέλος, ο προσδιορισμός των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στα θύματα, δύναται να υποβοηθήσει την ψυχολογική τους υποστήριξη με στόχο να ανακτήσουν την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τρομοκρατία, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
99

Bakali Evangelia Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.