Η επίδραση του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836845 225 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γουρνέλλης Ρωσσέτος,Αναπληρωτής Καθηγητής ,Ιατρική,ΕΚΠΑ.
Χριστοδούλου Χρήστος,Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ.
Μιχόπουλος Ιωάννης,Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική ,ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών.
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών, στην εκδήλωση άγχους και κατάθλιψης.
Για την συλλογή των δεδομένων τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η Κλίμακα Αϋπνίας Αθηνών (AIS), που αξιολογεί την αϋπνία και η Κλίμακα Νοσοκομειακής Μέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης (HADS) που αξιολογεί την καταθλιπτική και αγχώδη συμπτωματολογία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ΠΓΝ, ¨Αττικόν¨ και η συλλογή των 80 ερωτηματολογίων, 40 υπό σταθερό ωράριο και 40 υπό κυλιόμενο πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο μέχρι και τον Νοέμβριο 2017.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων έδειξαν ότι οι νοσηλευτές υπό κυλιόμενο ωράριο εμφάνισαν υψηλότερο άγχος και αϋπνία, αλλά δεν διέφεραν σημαντικά στα επίπεδα κατάθλιψης από τους νοσηλευτές που εργάζονται υπό σταθερό ωράριο. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η αϋπνία συσχετιζεται στατιστικά σημαντικά με το άγχος και την κατάθλιψη. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν ανεξάρτητους επεξηγηματικούς παράγοντες της αϋπνίας, καθώς αύξησή τους οδηγεί σε αύξηση της αϋπνίας, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους παράγοντες του μοντέλου (ωράριο νοσηλευτών, φύλο, ηλικία). Παράλληλα, βρέθηκε ότι με σταθμισμένη την επίδραση των παραπάνω παραγόντων και ιδιαιτέρως του άγχους - που συνδέεται τόσο με το κυλιόμενο ωράριο όσο και με την αϋπνία- οι δύο ομάδες νοσηλευτών δεν παρουσιάζουν πλέον στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην αϋπνία, η οποία είχε παρατηρηθεί πρωτύτερα στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις.
Συμπερασματικά, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση του προβλήματος, την εφαρμογή εργονομικών κριτηρίων που θα έχουν σκοπό τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της εργασίας με βάρδιες, την ενημέρωση των νοσηλευτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου και της υποβάθμισης της ποιότητας ανάπαυσης, και τέλος στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών συναισθηματικών και ψυχολογικών διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα του κάθε νοσηλευτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσηλευτής,Κυλιόμενο ωράριο,Αϋπνία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
85

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ(20150611)Η επίδραση του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών.pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.