Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836858 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σινόπουλος Άγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δότσης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια
Περίληψη:
Οι ανάγκες του οικονομικού συστήματος , οι φιλελεύθερες αρχές του καπιταλισμού σε συνδυασμό με το συνεχές άνοιγμα των αγορών, δημιουργούν μια σωρεία αναγκών στους επενδυτές οι οποίοι πριν επενδύσουν οφείλουν να αναζητήσουν τα προσδοκώμενα κόστη των κινήσεών τους. Μια από τις πιο σημαντικές γνωστοποιήσεις που οι επενδυτές επιδιώκουν να αποκομίσουν είναι το μέγεθος της ζημιάς που θα έχουν σ’ έναν συγκεκριμένο χρόνο για μια συγκεκριμένη πιθανότητα. Με άλλα λόγια, είναι επιβεβλημένος ο υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου που πρόκειται να δημιουργήσουν(VaR, Value at Risk ) .

Η μέθοδος VaR , δίνει ένα αποτέλεσμα στον επενδυτή το οποίο μετράει το μέγεθος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης . Μέχρι στιγμής, η μέθοδος αυτή είναι η πιο αξιόπιστη για το αντικείμενο που εξετάζουμε. Θα αναλύσουμε τρεις τρόπους υπολογισμού. Την Παραμετρική μέθοδο(ή μέθοδο διακύμανσης – συνδιακύμανσης) , τη μέθοδο ιστορικής προσομοίωσης και τη μέθοδο Monte Carlo.

Για την πρακτική εφαρμογή θα γίνει η χρήση του λογισμικού Eviews για την αποκόμιση των στατιστικών στοιχείων για κάθε εταιρία. Ύστερα, θα παρουσιαστεί η παραμετρική μέθοδος με τη βοήθεια του προγράμματος Excel αλλά και η μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης .Επίσης, αξίζει να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που εξάγουμε καθώς και συμπεράσματα από τις διαδικασίες Backtesting
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Value at Risk, Μέθοδος διακύμανσης-συνδιακύμανσης, μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης, Monte Carlo, Backtesting, Garch
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
74
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ -Value at Risk.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο