Διαταραχές αιμόστασης σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836889 40 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσάλας Σταύρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανή Κοκόρη, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αργυρή Γιαλεράκη, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ωραιάνθη Τραυλού, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχές αιμόστασης σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχές αιμόστασης σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη πιθανής επίδρασης της ψυχογενούς ανορεξίας (ΨΑ) στον αιμοστατικό μηχανισμό των πασχόντων και η βιβλιογραφική ανασκόπηση των διαθέσιμων μελετών που έχουν διεξαχθεί.
Οι ολιγάριθμες διαθέσιμες έρευνες από το 1942, αλλά κυρίως από το 2010 και έκτοτε, στις οποίες έγινε ανασκόπηση, είχαν παρεμφερή μεταξύ τους αποτελέσματα. Οι διαταραχές που εμφανίζονταν στις εργαστηριακές δοκιμασίες αίρονται με την ολοκλήρωση της επανασίτισης. Στις περιπτώσεις που διεπιστώθη ήπια υποπηκτική εικόνα στον εργαστηριακό έλεγχο, αυτή δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη κλινική εικόνα, αλλά από αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης θρομβοεμβολικής νόσου εξαιτίας της παρατεταμένης κατάκλισης λόγω αδυναμίας και αφυδάτωσης που προκαλούσε η ΨΑ στους ασθενείς. Σε όλες τις μελέτες, σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υγείας του εκάστοτε ασθενή και στην βαρύτητα των συμπτωμάτων του κατά την έξαρση και αποδρομή της νόσου, φαίνεται να είχε η τιμή του δείκτη μάζας σώματος (BMI).
Το δείγμα ασθενών που κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί στην παρούσα μελέτη ήταν τέσσερις γυναίκες ασθενείς με ηλικία που κυμαινόταν μεταξύ 17 και 34 ετών.
Οι εργαστηριακές δοκιμασίες που έγιναν περιελάμβαναν: γενική αίματος, εργαστηριακό έλεγχο του μηχανισμού πήξης, γενικό βιοχημικό έλεγχο και διεξαγωγή θρομβοελαστομετρίας. Από τα εργαστηριακά αποτελέσματα παρατηρήθηκε μείωση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης σε όλες τις ασθενείς. Επίσης, σε δυο ασθενείς παρατηρήθηκε οριακή λευκοπενία, αύξηση του μέσου όγκου αιμοπεταλίων, ενώ ο συνολικός αριθμός αιμοπεταλίων ήταν φυσιολογικός. Πιθανολογείται υποκείμενη βλάβη στον μυελό των οστών (ζελατινοποίηση μυελού:gelatinous transformation of bone marrow) λόγω της παρατεταμένης ασιτίας. Παρά την αναιμία, βρέθηκε αυξημένη βιταμίνη Β12, ενώ και τα επίπεδα φερριτίνης και φυλλικού οξέος ήταν εντός φυσιολογικών ορίων σε δυο ασθενείς, χωρίς περαιτέρω κλινικά συμπτώματα. Οι παθολογικές εργαστηριακές τιμές δεν είχαν ιδιαίτερη κλινική αντιστοιχία και αντιμετωπίστηκαν με την προγραμματισμένη επανασίτιση. Δεν παρατηρήθηκαν παθολογικές τιμές στην βασική μελέτη του αιμοστατικού μηχανισμού, καθώς επίσης και τα επίπεδα των φυσιολογικών ανασταλτών ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.
Οι τιμές της θρομβοελαστομετρίας ήταν εντός φυσιολογικών ορίων για όλες τις ασθενείς και δεν υπήρξε παθολογική εικόνα στα γραφήματα των δοκιμασιών που διεξήχθησαν. Συνεπώς δεν εμφανίστηκε διαταραχή της λειτουργίας του πηκτικού μηχανισμού και τα εργαστηριακά αποτελέσματα συμφωνούσαν με την κλινική παρατήρηση της απουσίας εκδήλωσης αιμορραγικών ή θρομβωτικών συμβαμάτων.

Συμπέρασμα: Η ΨΑ δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στον αιμοστατικό μηχανισμό αυτών των ασθενών. Περαιτέρω μελέτες όμως πρέπει να διεξαχθούν, πριν αποσαφηνιστεί πλήρως η επίδραση της νόσου στην αιμόσταση. Επίσης, δοκιμασίες όπως η θρομβοελαστομετρία, ίσως χρειάζεται να εισαχθούν στην εργαστηριακή ρουτίνα κατά την εισαγωγή και νοσηλεία των ασθενών με ΨΑ, ώστε να εξαχθούν πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανές υποκείμενες μεταβολές του αιμοστατικού μηχανισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχές αιμόστασης, Ψυχογενής ανορεξία, Θρομβοελαστομετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
83
s.tsalas-Master thesis.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο