Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Γενικό Νοσοκομείο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836952 258 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κορούλη Στέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Γενικό Νοσοκομείο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Γενικό Νοσοκομείο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Περίληψη:
Θεωρητικό Υπόβαθρο:
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα εύχρηστο και δωρεάν εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) για την αυτοαξιολόγηση των Δημόσιων Οργανισμών, με σκοπό να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Το ΚΠΑ αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης, προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα.
Η εφαρμογή του ΚΠΑ στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.
Σκοπός:
Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή του ΚΠΑ στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) Γενικού Νοσοκομείου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου, ώστε να αξιολογηθεί η υφιστάμενη διοικητική λειτουργία και επιχειρησιακή του απόδοση.
Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης και ο καθορισμός βελτιωτικών δράσεων που θα προέκυπταν από τον προσδιορισμό των αδύνατων σημείων της διοίκησης και της οργάνωσης του επιλεγμένου τμήματος δεν αποτελεί μέρος της παρούσας εργασίας. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα καθορίσει τις δράσεις αυτές εσωτερικά.
Υλικό/ Μεθοδολογία:
Πρόκειται για ποσοτική έρευνα που διεξήχθη την περίοδο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο 2018 στα ΤΕΙ του συγκεκριμένου Νοσοκομείου με βάση τον Οδηγό Εφαρμογής του ΚΠΑ και τη χρήση της αναθεωρημένης το έτος 2013 έκδοσης του ερωτηματολογίου του ΚΠΑ στα ελληνικά.
Αποτελέσματα:
Για κάθε κριτήριο του ΚΠΑ υπολογίστηκαν οι βαθμολογίες από την πλευρά του προσωπικού, των πολιτών και των κοινωνικών φορέων, αλλά και της Ομάδας Έργου βάσει της διαθέσιμης τεκμηρίωσης, εξάγοντας αποτελέσματα για το επίπεδο επάρκειας και αποτελεσματικότητας του υπό αξιολόγηση τμήματος.
Συμπεράσματα:
Το ΚΠΑ αποτελεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση οργάνωσης και διοίκησης ενός Δημόσιου Οργανισμού. Η εφαρμογή του μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών. Για να μπορέσουν οι Δημόσιες Οργανώσεις να μυηθούν στην κουλτούρα αριστείας και τις αρχές ΔΟΠ, χρειάζεται οργανωμένη, ολοκληρωμένη, συχεχιζόμενη και συνειδητή προσπάθεια της Ηγεσίας, αλλά και όλων των εργαζόμενων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτο-αξιολόγηση Δημόσιων Νοσοκομείων, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
179
Αριθμός σελίδων:
230
Κορούλη_Final Draft_30112018.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο