Κίνδυνοι στην υγεία από την χρήση της κινητής τηλεφωνίας: Σύγχρονα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836989 62 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσελέπη Κλεάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παυλοπούλου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Τσουμάκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Φώτος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κίνδυνοι στην υγεία από την χρήση της κινητής τηλεφωνίας: Σύγχρονα δεδομένα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κίνδυνοι στην υγεία από την χρήση της κινητής τηλεφωνίας: Σύγχρονα δεδομένα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διευρυμένη στις μέρες
μας από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εντούτοις, η μη κατάλληλη και αλόγιστη χρήση
τους φέρει πολλές επιπτώσεις στην υγεία, όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες.
Συμπτώματα όπως οι κεφαλαλγίες, η κόπωση, το άγχος και ο καρκίνος είναι μερικά
από τα πιο κοινά που εμφανίζονται μεταξύ των χρηστών τέτοιου είδους συσκευών.
Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει ως σκοπό της τη διερεύνηση της
σχέσης μεταξύ της χρήσης του κινητού τηλεφώνου και του κινδύνου εμφάνισης
διαφόρων προβλημάτων υγείας σε κάθε ηλικιακή ομάδα.
Υλικό – Μέθοδος: Εκπονήθηκε διερεύνηση της βιβλιογραφίας μέσω της
αξιοποίησης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις/
φράσεις κλειδιά «mobile phone», «mobile phone and cancer», «Mobile phone and
health symptoms». Σε ότι αφορά στα κριτήρια επιλογής των άρθρων, έπρεπε να είναι
γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και να σχετίζονται με τις επιπτώσεις του κινητού
τηλεφώνου στην υγεία μεταξύ των χρηστών κάθε ηλικίας. Τα άρθρα έπρεπε να είναι
δημοσιευμένα μετά το έτος 2000.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν πως συνδέεται στενά η
χρήση του κινητού τηλεφώνου με την εκδήλωση κεφαλαλγιών, άγχους και καρκίνου,
κυρίως σε παιδιά και εφήβους, ενώ, δε φάνηκε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κινητού
τηλεφώνου και γνωσιακής λειτουργίας ή υπνηλίας.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα κινητά τηλέφωνα δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται αλόγιστα και ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, διότι πολλές
έρευνες έχουν δείξει τις αρνητικές συνέπειες τους στην υγείας. Τέλος, πρέπει να
διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες σχετικά με την εκδήλωση άλλων συμπτωμάτων, περάν
των πιο κοινών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κινητό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και καρκίνος, Κινητό τηλέφωνο και προβλήματα υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
47

Tselepi Kleanthi Master.pdf
433 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.