Σύγκριση της συντηρητικής με τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και ο ρόλος του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837117 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δουκόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κακλαμάνος Ιωάννης, Καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Μπίρμπας Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση της συντηρητικής με τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και ο ρόλος του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση της συντηρητικής με τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και ο ρόλος του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)
Περίληψη:
Εισαγωγή: Πολλαπλές μέθοδοι χρησιμοποιούνται (χειρουργικές και φαρμακευτικές) με σκοπό την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κατώτερης ουροφόρου οδού σε συνδυασμό με πολλούς άλλους παράγοντες (όπως ο όγκος του προστάτη, το αυξημένο ειδικό προστατικό αντιγόνο-PSA και ανεπιθύμητες ενέργειες που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Ειδικότερα αυξάνεται η ανάγκη για εφαρμογή μεθόδων για την αντιμετώπιση της πάθησης με μη επεμβατικούς ή ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, όπως επίσης και για μη φαρμακολογικές μεθόδους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σύγκρισης της φαρμακευτικής-συντηρητικής θεραπείας με τη χειρουργική-επεμβατική παρέμβαση στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη καθώς και ο ρόλος του ειδικού προστατικού αντιγόνου PSΑ στην ανωτέρω πάθηση.
Μέθοδος: Κριτική επισκόπηση των άρθρων της έρευνας πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Embase, Cinahl και HEAL-Link, και το Google Scholar (1985-2008), PubMed, MEDLINEL, EMBASE, ISI Web Knowledge, Scopus, και ScienceDirect, με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά:
PSA, FREE PSA "Επίπεδα PSA", "Ολικό PSA", "Συγκέντρωση PSA", "Ειδικό αντιγόνο προστάτη", "Ογκολογική υπερπλασία του προστάτη", "Όγκος προστάτη", "Ασθενείς", "Ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη" «Χειρουργική θεραπεία για ασθενείς με ΚΥΠ», «σύγκριση φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη», «χειρουργική αγωγή για ασθενείς με ΚΥΠ», «χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με ΚΥΠ "," Φαρμακευτική διαχείριση για ασθενείς με ΚΥΠ","μέτρια αποφρακτικά συμπτώματα προστάτη "," απόφραξη εξόδου της ουροδόχου κύστης".
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση που συμπεριέλαβε άρθρα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία αφορούν το θέμα της εργασίας και περιλαμβάνουν τυχαιοποιημένες και μη κλινικές δοκιμές, προοπτικές, παρακολούθησης-κοόρτης και αναδρομικές μελέτες,. Aνασκοπήθηκαν μόνο έγκριτα επιστημονικά άρθρα.
Οι μελέτες αυτές ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητά τους, σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των μελετών (π.χ. p-value εκτίμηση στατιστικά σημαντικών μελετών) και εκτιμήθηκε η πιθανότητα συστηματικού σφάλματος (bias), (π.χ. απορρίφθηκαν οι μελέτες που αφορούν μόνο τα επίπεδα του PSA στον καρκίνο του προστάτη ή σε φλεγμονή του προστάτη χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη ή θεραπείες για τον προστάτη που δεν αφορούν καθόλου την καλοήθη υπερπλασία, οι οποίες είτε χρησιμοποιήθηκαν προς ανάλυση είτε απορρίφθηκαν.
Αποτελέσματα: Η πυκνότητα του PSA (PSAD) έχει θετική συσχέτιση με την ιστολογία του προστάτη και μπορεί να ανιχνεύσει ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που έχουν "PSA γκρίζας ζώνης". Ο λόγος ειδικού προστατικού αντιγόνου PSA/α1 αντιχυμοθρυψίνης (a1ACT) προς το ολικό PSA (t-PSA) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποφυγή περιττής διαδικασίας βιοψίας προστάτη σε ασθενείς με συνολικό PSA> 10 μg / L. ενισχύει την εξειδίκευση για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Η χρήση εμπειρικής αντιβιοτικής θεραπείας μείωσε τα επίπεδα PSA ορού αίματος ασθενών με PSA > 2.5 ng/ml ορού αίματος και βελτίωσε τα συμπτώματα κατώτερης ουροφόρου οδού. Η αλφουζοσίνη (α-αναστολέας) σχετίζεται με χαμηλή επίπτωση οξείας κατακράτησης ούρων και χειρουργικής επέμβασης λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με άλφα-αναστολέα είχαν μεγαλύτερο είχαν υψηλότερο κίνδυνο για χειρουργική επέμβαση σχετιζόμενης με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν αναστολείς 5α-αναγωγάσης (5-ARIs). Λιγότεροι ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, όταν παλαιότερα λαμβάνανε φαρμακευτική θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς που ξεκινούν τη φροντίδα με ιατρούς ουρολόγους είναι περισσότερο πιθανό να συνεχίσουν τη φαρμακευτική θεραπεία από εκείνους που ξεκινούν τη θεραπεία με ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για τους άνδρες με μέτρια συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, η χειρουργική επέμβαση είναι πιο αποτελεσματική από την προσεκτική αναμονή-παρακολούθηση. Τα αποξηραμένα βακκίνια (cranberries) βελτιώνουν την υγεία του προστάτη πολύ αποτελεσματικά τόσο σε άνδρες με αυξημένο PSA σε ιστολογικά αποδεδειγμένη προστατίτιδα όσο και στη βελτίωση των συμπτωμάτων κατώτερης ουροφόρου οδού. Το λυκοπένιο σε μελέτη με ασθενείς που πάσχουν από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ανέστειλε την εξέλιξη της πάθησης.
Συμπεράσματα: Οι ισχύουσες σήμερα επιλογές φαρμακευτικής, επεμβατικής και μη επεμβατικής μεθόδου θεραπείας και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη βασίζονται κυριώς στη σοβαρότητα της συμπτωματολογίας του ασθενούς, στις αντικειμενικές εξετάσεις, στον όγκο του προστάτη βάσει ιατρικής εκτίμησης και αξιολόγησης. Επίσης PSA, ενισχύει την εξειδίκευση για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη σε άνδρες με ιστολογικά αποδεδειγμένη καλοήθη υπερπλασία προστάτη και διαδραματίζει πολύ βασικό ρόλο στην παρακολούθηση της πορείας της ανωτέρω πάθησης σε αυτούς τους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
PSA, FREE PSA "Επίπεδα PSA", "Ολικό PSA", "Συγκέντρωση PSA", "Ειδικό αντιγόνο προστάτη", "Ογκολογική υπερπλασία του προστάτη", "Όγκος προστάτη", "Ασθενείς", "Ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη" «Χειρουργική θεραπεία για ασθενείς με ΚΥΠ», «σύγκριση φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη», «χειρουργική αγωγή για ασθενείς με ΚΥΠ», «χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με ΚΥΠ "," Φαρμακευτική διαχείριση για ασθενείς με ΚΥΠ","μέτρια αποφρακτικά συμπτώματα προστάτη "," απόφραξη εξόδου της ουροδόχου κύστης".
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
189
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο