"Αυτές οι κάρτες δεν είναι νεκρές": Περιπτώσεις από την ιστορία της εισαγωγής μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837216 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαλισόβα Πολυξένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστοτέλης Τύμπας, Καθηγητής, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Αυτές οι κάρτες δεν είναι νεκρές": Περιπτώσεις από την ιστορία της εισαγωγής μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Αυτές οι κάρτες δεν είναι νεκρές": Περιπτώσεις από την ιστορία της εισαγωγής μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία έχει ως θέμα συγκεκριμένες περιπτώσεις από την ιστορία της εισαγωγής μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα. Εστιάζει στην εισαγωγή μηχανών διάτρητων καρτών από το Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία των δεδομένων της εθνικής απογραφής που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 1920, σε μια συγκυρία εδαφικής διεύρυνσης του ελληνικού κράτους έπειτα από δέκα χρόνια αλλεπάλληλων πολέμων. Αναδεικνύεται η ανθρώπινη εργασία που διατασσόταν γύρω από τις μηχανές, με έμφαση στο εργασιοβόρο στάδιο της συλλογής των δεδομένων και της διάτρησης καρτών, αλλά και στις δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου επεξεργασίας της απογραφής. Παράλληλα, αναδεικνύεται η κρυφή κοινωνική όψη της διάτρητης κάρτας, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι κρατικές επιδιώξεις για καταγραφή και ομογενοποίηση της διευρυμένης ελληνικής επικράτειας, στη συγκυρία των αρχών της δεκαετίας του 1920, εγγράφονταν πάνω στη μηχανική επεξεργασία των δεδομένων.
Στο θέμα της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες χρήσεις των μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα μεταπολεμικά, σε τομείς του δημόσιου τομέα και των τραπεζών. Εδώ, δίδεται περαιτέρω έμφαση στο στάδιο της διάτρησης, όπου εργάζονταν γυναίκες-υπάλληλοι, και στον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας. Εξετάζεται η στενή συσχέτιση των έμφυλων διακρίσεων με τη διαδικασία της εκμηχάνισης στο γραφείο, εστιάζοντας στις διατρήτριες στην Ελλάδα, στις συνθήκες εργασίας τους και τις συλλογικές κινητοποιήσεις τους μέσα στη δεκαετία του 1970.
Η ιστορία της εισαγωγής των μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα είναι ένα θέμα ελάχιστα μελετημένο. Γι΄αυτό και στον επίλογο της διπλωματικής εργασίας τίθενται ζητήματα προς περαιτέρω έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μηχανές διάτρητων καρτών, απογραφές, υπολογιστική εργασία, τεχνολογία, φύλο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
96
Malisova Polyxeni_Diplwmatiki_punched cards.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο