Πραγματιστικές Επιρροές στο Έργο του Hasok Chang

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837464 171 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπίτσιου Μαρίνα-Διονυσία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων: Θεόδωρος Αραμπατζής, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Χριστόφορος Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πραγματιστικές Επιρροές στο Έργο του Hasok Chang
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πραγματιστικές Επιρροές στο Έργο του Hasok Chang
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των πραγματιστικών στοιχείων στη φιλοσοφική θεώρηση του Hasok Chang, και η σύγκριση των θέσεων αυτού του σύγχρονου φιλοσόφου με εκείνων των τριών ιδρυτών του πραγματισμού, των Charles Sanders Peirce, William James και John Dewey. Η ανάλυση αυτών των επιρροών οργανώθηκε βάσει τριών αξόνων, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης των έργων του Chang ως σημαντικότερα σημεία επαφής με τις ιδέες των κλασικών πραγματιστών: πρακτική, αλήθεια και πραγματικότητα, και πλουραλισμός. Σε κάθε κεφάλαιο εξετάζονται πρώτα οι θέσεις των Peirce, James και Dewey αντίστοιχα για το κάθε θέμα, και έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση των θέσεων του Chang και η σύγκρισή τους με αυτές των πραγματιστών. Πέρα από την ανάδειξη της διαχρονικότητας αυτών των πραγματιστικών ιδεών και των προβλημάτων με τα οποία ασχολήθηκαν οι κλασικοί πραγματιστές, σκοπός αυτής της ανάλυσης βάσει αυτών των τριών αξόνων είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των φιλοσοφικών ιδεών του Chang όπως έχουν εκφραστεί μέχρι σήμερα. Η ανάλυση των διαφορών μεταξύ των τεσσάρων φιλοσόφων που μας απασχόλησαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναδεικνύει επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του Chang και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες αδυναμίες του συστήματός του, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις θέσεις του για την αλήθεια και την πραγματικότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πραγματισμός, Πλουραλισμός, Φιλοσοφία Επιστήμης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
74

Πραγματιστικές Επιρροές στο Έργο του Hasok Chang.pdf
561 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.