Αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA στην αξιολόγηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837571 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Νεκτάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος N. Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκιόζος, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA στην αξιολόγηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA στην αξιολόγηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη σταδιοποίηση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων σε ασθενείς με χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Υπάρχει σημαντική συζήτηση κατά πόσο η χειρουργική σταδιοποίηση θα πρέπει να ακολουθεί τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές όπως το ενδοβρογχικό και ενδοοισοφάγειο υπερηχογράφημα με αναρρόφηση βελόνας και βιοψία (EBUS / bEUS-TBNA / B) ως εναλλακτική λύση στην άμεση χειρουργική επέμβαση. Πολλές μελέτες εξετάζουν την αρνητική προγνωστική αξία (NPV) του EBUS-TBNA, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει συσχέτιση του NPV με τα χαρακτηριστικά του πρωτεύοντος όγκου.
Σκοπός: Η εξέταση πιθανών συσχετίσεων και ανεξάρτητων παραγόντων που προβλέπουν την NPV του EBUS-TBNA με τα κύρια χαρακτηριστικά του όγκου του πνεύμονα, όπως το μέγεθος, η θέση, η νέκρωση, η ιστολογία και η διεισδυτικότητα.
Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά 20 περιπτώσεις σε διάστημα 12 μηνών που υποβλήθηκαν σε EBUS-TBNA πριν τη χειρουργική εκτομή του πρωτεύοντος όγκου και τη χειρουργική σταδιοποίηση των λεμφαδένων. Αξιολογήσαμε τα δεδομένα και από τις δύο διαδικασίες και προχωρήσαμε στη στατιστική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Συνολικά, η NPV του EBUS-TBNA στη μελέτη μας ήταν 87%, συγκρίσιμη με τη διεθνή βιβλιογραφία. Επί αρνητικού ΕΒUS TBNA αποτελέσματος, στατιστική σημαντικότητα για χαμηλή NPV (ψευδώς αρνητικό EBUS-TBNA) βρέθηκε μεταξύ του μεγέθους του όγκου με Τ3 στάδιο (> 7cm) της προ-βρογχοσκοπικής Ν2 νόσου καθώς και της παρουσίας νέκρωσης στον πρωτογενή όγκο και την μικροσκοπική διήθηση του αγγείου.
Συμπεράσματα: Η αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA εκτιμήθηκε εκ των υστέρων ως προς τα χαρακτηριστικά του πρωτεύοντος όγκου. Συγκεκριμένα ευρήματα φαίνεται να συνδέονται με χαμηλή NPV του EBUS TBNA και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη χειρουργική σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοϋπερηχογραφία, Καρκίνος πνεύμονα, Μεσοθωράκιο, Λεμφαδένες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
146

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.