Η ΨΗΦΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837825 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φασόης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων καθηγητής: κ. Θεολόγου Κώστας (ΣΕΜΦΕ)
Αναγνώστης καθηγητής: κ. Δημητρακόπουλος Κώστας (ΙΦΕ)
Αναγνώστης καθηγητής: κ. Κουτούγκος Άρης (ΙΦΕ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΨΗΦΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΨΗΦΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία επιχειρώ μία προσέγγιση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εξετάζω μέσα από τα δικά της εργαλεία και τις εφαρμογές, με τα οποία πραγματώνεται στον σύγχρονο πολιτισμό. Το πλαίσιο που διανοίγεται από αυτή την επιτέλεση και τη λειτουργικότητα των ψηφιακών τεχνολογικών μέσων δημιουργεί ένα εξελικτικό πεδίο συνάντησης του ανθρώπου με νέες μορφές υλικότητας. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός αυτής της υλικότητας είναι που κατονομάζω ως ψηφιακότητα. Η ψηφιακή τεχνολογία αφορά στη δημιουργία, πρωτίστως, μιας νέας αφηγηματικής οργάνωσης του Κόσμου και της Πραγματικότητας, ήτοι μιας νέας κοσμοαντίληψης. Η εργασία αναπτύσσεται ως διεπιστημονικό εγχείρημα, καθώς επιλέγω μεθοδολογικούς τρόπους από διαφορετικούς, αλλά συναφείς τομείς της επιστημονικής γνώσης. Με εργαλείο αυτή τη σύνθετη επιστημολογική και μεθοδολογική προσέγγιση προτείνω τη σύνταξη ενός γενικευμένου εννοιολογικού πλαισίου βάσει του οποίου θα μπορούσαμε: να περιγράψουμε, να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε το σύνολο του ψηφιακού γίγνεσθαι, τόσο στο πρακτικό όσο και στο θεωρητικό πεδίο των εκφάνσεών του. Διότι στη νέα αυτή τεχνολογική εξέλιξη της ψηφιακότητας εντοπίζω σημαντικά σημεία αδύναμης θεωρητικής επάρκειας και απουσία κατάλληλων εννοιολογικών όρων, στοιχείων που θα ικανοποιούσαν μια πληρέστερη σύλληψη της νέας πραγματικότητας, εάν και εφόσον υπήρχε η δυνατότητα μιας διεπιστημονικής τους επόπτευσης. Για τους παραπάνω λόγους και με εργαλείο τη σύνθεση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων συνοψίζω ένα σχέδιο ανάπτυξης, που θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός θεωρητικού εννοιολογικού τρίπτυχου, με διακριτά βήματα υλοποίησης και την ακόλουθη διατεταγμένη σειρά: α. Προτείνω να προσδιορίσουμε ορισμούς και όρους που θα φανούν χρήσιμοι στη σύλληψη αυτής της «νέας πραγματικότητας». β. Επίσης, να εφαρμόσουμε σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία από αυστηρούς επιστημονικούς τομείς και γνωσιολογικές θεωρήσεις, όπως η ανθρωπολογία, η βιολογία, η φιλοσοφία της γλώσσας, η ψυχολογία, η φαινομενολογία και η φιλοσοφία των συναισθημάτων, αλλά και η κβαντομηχανική, η τοπολογία και τα αφηρημένα μαθηματικά. γ. Τέλος, να «συντάξουμε» ή διαμορφώσουμε μιαν ενιαία θεωρητική πλατφόρμα, ένα υπόβαθρο με την προοπτική μιας θεωρίας, την οποία θα εναρμονίσουμε, κατά το πληρέστερο, με τις σύγχρονες επιστημολογικές και γνωσιοθεωρητικές απαιτήσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακές Κοινωνικές Επιστήμες του Ανθρώπου, Φαινομενολογία, Επιστημολογία, Φιλοσοφία Νέων Τεχνολογιών, Διεπιστημονικότητα, Ψηφιακή Γλώσσα, Ψηφιακός Λόγος, Ψηφιακότητα, Υλικότητα, Αφηγηματικότητα, Φαντασιακό, Υπερβατολογικό Γνωσιακό Πεδίο, Αξιωματικές Θεωρίες, Χρήση/Δράση/Διάδραση, Αντικειμενοποίηση, Εντολοποίηση, Κωδικοποίηση, 0 και 1, digit, Ψηφιακά Συμβάντα, Μορφισμοί, Ψηφιοθεωρήσεις.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
36
IFE_FASSOIS_EVANGELOS_171218.pdf (369 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο