Παράγοντες κινδύνου για την υπερέμεση κύησης: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837831 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Γ.Γουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θεμιστοκλής Μίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για την υπερέμεση κύησης: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για την υπερέμεση κύησης: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Σκοπός: Η υπερέμεση της κύησης (ΥΚ) είναι η κύρια αιτία νοσηλείας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, που συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τους προγνωστικούς παράγοντες της ΥΚ. Στόχο αυτής της συστηματικής ανασκόπησης αποτέλεσε η εντόπιση και κριτική αξιολόγηση των μελετών που διερευνούν τους προγνωστικούς παράγοντες για την εμφάνιση ΥΚ.
Υλικά και Μέθοδος: Μια συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από δύο ερευνητές στις ιατρικές βάσεις δεδομένων: PubMed / MEDLINE, Central (Cochrane) και EMBASE. Δεν υπήρχαν περιορισμοί όσον αφορά την ημερομηνία δημοσίευσης και τη γλώσσα. Ο έλεγχος των διαθέσιμων μελετών διεξήχθη από δύο ανεξάρτητους ελεγκτές, καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητας συμπεριλαμβανόμενων μελετών ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης της ποιότητας Newcastle-Ottawa.
Αποτελέσματα : Η αναζήτησή μας περιελάμβανε 308 άρθρα, εκ των οποίων 14 μελέτες παρατήρησης πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου, οδηγώντας σε τελικό αριθμό 1400 συμμετεχόντων. Τέσσερις μελέτες χαμηλής ποιότητας, 8 μεσαίες και 2 υψηλής ποιότητας εντοπίστηκαν. Σε τέσσερις μελέτες σχετικά με τη λοίμωξη H. Pylori, δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ μόλυνσης από Η. Pylori και ΥΚ, σε αντίθεση με δύο άλλες μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει ΥΚ. Η BMI πριν την εγκυμοσύνη, ο λιπώδης ιστός, η ηλικία της μητέρας, η λεπτίνη, η γκρελίνη και οι β-hCG, οι Τ4 και οι ορμόνες fT4 συσχετίζονται με την HG και μπορούν να θεωρηθούν ως δείκτες πρόβλεψης για ΥΚ. Η πιο αξιόπιστη ήταν η μελέτη κοόρτης των Gungor et al. και η μελέτη των Lee et αl. Οι Gungor et αl. διαπίστωσαν ότι η λεπτίνη και η νεσφατίνης-1 μπορεί να παίζουν ρόλο στην παθολογία της ΥΚ. Σύμφωνα με τους Lee et al., η μόλυνση με Η. Pylori δεν σχετίζεται με την ΥΚ.
Συμπεράσματα: Είναι επιτακτικό να διεξαχθούν περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες για την επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων, ώστε να ταυτοποιηθούν οι προγνωστικοί παράγοντες της εμφάνισης ΥΚ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντες κινδύνου, Υπερέμεση κύησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
91
Ioannidou Pinelopi Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο