Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των ιστορικών μαρτυριών ως πηγών μέσω του παιχνιδιού "The Escape Route" στο μάθημα της Ιστορίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837915 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-21
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κατσίρου Κανέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυνηγός Πολυχρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Μακρή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των ιστορικών μαρτυριών ως πηγών μέσω του παιχνιδιού "The Escape Route" στο μάθημα της Ιστορίας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των ιστορικών μαρτυριών ως πηγών μέσω του παιχνιδιού "The Escape Route" στο μάθημα της Ιστορίας.
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η έρευνα που διεξήχθη με την εθελοντική συμμετοχή τριών μαθητών, ηλικίας 16 ετών, στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου “The Escape Route”. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι ειδικότερα, και το διδακτικό αντικείμενο της ιστορίας γενικότερα, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας το υπολογιστικό περιβάλλον των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εργαλείο μάθησης. Βασικό δεδομένο του παιχνιδιού αποτελούν προσωπικές μαρτυρίες που χρησιμοποιούνται ως πηγές. Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση της παρέμβασης κάθε μαθήτριας ξεχωριστά και μέσω της καταγραφής των διαλόγων με την ερευνήτρια, ενώ η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω της παρουσίασης ολόκληρου του επεισοδίου κάθε παίκτη. Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας σχεδιασμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέματα Ιστορικού Αρχείου
Λέξεις-κλειδιά:
διδακτική της Ιστορίας, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, ιστορικές πηγές, ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, παιγνιώδη μάθηση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
126
Διπλωματική Εργασία - Αντιγραφή.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο