Φυσιολογικές ανταποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη και διαλειμματική κολύμβηση σε διαφορετικές περιοχές έντασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838013 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νικητάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή
Τουμπέκης Ανάργυρος
Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Όνομα Μέλους
Μπογδάνης Γρηγόριος
Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Όνομα Μέλους
Παραδείσης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυσιολογικές ανταποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη και διαλειμματική κολύμβηση σε διαφορετικές περιοχές έντασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φυσιολογικές ανταποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη και διαλειμματική κολύμβηση σε διαφορετικές περιοχές έντασης
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την περιοχή έντασης στην οποία εντοπίζεται η κρίσιμη ταχύτητα (ΚΤ) κατά τη συνεχόμενη και διαλειμματική κολύμβηση. Στη μελέτη συμμετείχαν 20 άρρενες κολυμβητές (παιδιά: 11,5±0,4 ετών, n=10, έφηβοι: 15,8±0,7 ετών, n=10). Η ΚΤ υπολογίστηκε από προσπάθειες 200 και 400 μέτρων μέγιστης έντασης. Το κατώφλι γαλακτικού (ΚΓ) υπολογίστηκε από δοκιμασία προοδευτικά αυξανόμενης έντασης (7x200-m). Σε διαφορετικές ημέρες πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες συνεχούς κολύμβησης με μέγιστη διάρκεια 30 λεπτά ή έως την αδυναμία διατήρησης ταχύτητας και ένταση που αντιστοιχεί στην ΚΤ, 2% χαμηλότερη ή 2% υψηλότερη από την ΚΤ για τον προσδιορισμό της ταχύτητας που αντιστοιχεί στη μέγιστη σταθερή συγκέντρωση γαλακτικού (sMLSS). Σε διαφορετική ημέρα πραγματοποιήθηκαν δέκα επαναλήψεις 200 μέτρων στην ΚΤ (10x200-m). Η συγκέντρωση γαλακτικού [La], η πρόσληψη οξυγόνου (VO2) και η καρδιακή συχνότητα (ΚΣ) κατεγράφησαν σε κάθε δοκιμασία. Στα παιδιά η ΚΤ ήταν παρόμοια με τη sMLSS (1,092±0,071 έναντι 1,083±0,065 m·s-1, p>0,05) αλλά υψηλότερη από το ΚΓ (1,027±0,090 m·s-1, p<0,05). Στους εφήβους δεν εμφανίστηκε διαφορά μεταξύ ΚΤ, ΚΓ και sMLSS (1,315±0,068, 1,317±0,065, 1,297±0,056 m·s-1, p>0,05). Παιδιά και έφηβοι δεν ολοκλήρωσαν 30 λεπτά συνεχούς κολύμβησης στην ΚΤ (21,18±12,06, 25,66±7,44 min, p>0,05). Η [La] ήταν υψηλότερη στο τέλος της συνεχόμενης προσπάθειας στην ΚΤ συγκριτικά με τη sMLSS σε παιδιά και έφηβους (παιδιά:ΚΤ:4,0±1,8, sMLSS:3,4±1,5 mmol·l-1, p<0,05, έφηβοι: ΚΤ:4,5±2,3, sMLSS:3,1±0,8 mmol·l-1, p<0,05). Η VO2 ήταν παρόμοια κατά τη συνεχόμενη κολύμβηση στην ΚΤ και τη sMLSS (ΚΤ, παιδιά:83,8±17,5, έφηβοι:81,3±15,0% sMLSS, παδιά:84,7±17,1, έφηβοι:73,1±9,8% της VO2peak, p<0,05). Η ΚΣ ήταν υψηλότερη στη συνεχόμενη κολύμβηση στην ΚΤ συγκριτικά με τη sMLSS σε παιδιά και έφηβους (p<0,05). Κατά τη δοκιμασία 10x200-m οι κολυμβητές εμφάνισαν σταθερές φυσιολογικές ανταποκρίσεις μεταξύ επαναλήψεων. Η ΚΤ αντιστοιχεί στην «πολύ έντονη» περιοχή άσκησης για παιδιά και έφηβους κολυμβητές και δεν αποτελεί ανεκτή ένταση στη συνεχόμενη κολύμβηση. Στη διαλειμματική κολύμβηση οι κολυμβητές διατηρούν την ΚΤ, εμφανίζοντας φυσιολογικές ανταποκρίσεις παρόμοιες με τη sMLSS.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κρίσιμη ταχύτητα, φυσιολογικές ανταποκρίσεις, διαλειμματική κολύμβηση, συνεχόμενη κολύμβηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
80
ΔΙΑΤΡΙΒΗ - ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ)_9-11-2018.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο