Χειρισμός προβλημάτων "διαίρεσης με υπόλοιπο" από μαθητές της Δ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838020 198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σανιδά Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μπαραλής, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χειρισμός προβλημάτων "διαίρεσης με υπόλοιπο" από μαθητές της Δ΄ Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χειρισμός προβλημάτων "διαίρεσης με υπόλοιπο" από μαθητές της Δ΄ Δημοτικού
Περίληψη:
Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία εκτιμά την επίδοση των μαθητών Δ΄ Δημοτικού σε προβλήματα διαίρεσης με υπόλοιπο, ρεαλιστικού πλαισίου. Ακριβέστερα, εξετάζεται τόσο η ανταπόκριση των μαθητών στην έννοια του υπολοίπου, όσο και η ικανότητά τους να σκέπτονται πέρα από το στενό μαθηματικό πλαίσιο.
Η διαίρεση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής ύλης. Η διαίρεση με υπόλοιπο είναι μία ξεχωριστή περίπτωση, η οποία συναντάται είτε ως αριθμητική πράξη, είτε εντάσσεται μέσα σε προβλήματα. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι τα προβλήματα διαίρεσης με υπόλοιπο ρεαλιστικού πλαισίου.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε περιλαμβάνοντας έξι προβλήματα και έξι αριθμητικές πράξεις. Η επίδοση των μαθητών διερευνήθηκε μέσω της γραπτής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς και τη διενέργεια επιλεγμένων προσωπικών συνεντεύξεων, με στόχο την εγκυρότητα και φερεγγυότητα των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 204 μαθητές Δ΄ τάξης σε οκτώ δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Αμέσως μετά, ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Η συνολική επίδοση των παιδιών στα προβλήματα διαίρεσης με υπόλοιπο ήταν χαμηλή. Μόνο το 37% των συνολικών απαντήσεων αποτελούσε μία συνολική ολοκληρωμένη λύση με επιτυχή απάντηση. Η κυριότερη αιτία που οδήγησε την πλειοψηφία σε εσφαλμένες λύσεις ήταν οι μη ρεαλιστικές απαντήσεις.
Οι μαθητές εφάρμοσαν στο μεγαλύτερο μέρος των λύσεων τους τη στρατηγική της διαίρεσης. Εν τούτοις, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα επιτυχή, καθώς εντοπίστηκαν πολλά λάθη στρατηγικής, όπως η σύγχυση υπολοίπου και πηλίκου. Στη δε ποιότητα των απαντήσεων, τα παιδιά έδωσαν κατά κύριο λόγο μη ρεαλιστικές απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν αρκετά προβλήματα που δεν είχαν συμπληρωμένη κάποια απάντηση.
Υψηλή επίδοση έδειξαν οι μαθητές στην επίλυση των απλών αριθμητικών πράξεων. Συγκριτικά, το ποσοστό επιτυχούς επίλυσης των προβλημάτων ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των πράξεων.
Τέλος, η επίδοση και η ποιότητα των απαντήσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης ήταν χαμηλότερες από της Δ΄ τάξης. Αντίθετα, η Δ΄ και η Ε΄ Δημοτικού είχαν παρόμοια ποσοστά επίδοσης και ποιότητας απαντήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
πρόβλημα, διαίρεση με υπόλοιπο, ρεαλιστικά προβλήματα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
176

Διπλωματική εργασία_Μαρία Σανιδά.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.