Καταγραφή ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υποβάλλονται σε επεμβατική διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού και διάρκεια βελτίωσης έως την πρώτη υποτροπή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838032 193 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θεοδούλου Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Κουλούρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκιόζος, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υποβάλλονται σε επεμβατική διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού και διάρκεια βελτίωσης έως την πρώτη υποτροπή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υποβάλλονται σε επεμβατική διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού και διάρκεια βελτίωσης έως την πρώτη υποτροπή
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με κακοήθη απόφραξη κεντρικού αεραγωγού μπορεί να χρειαστούν επεμβατική διάνοιξη για τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Η ποιότητα ζωής σχετίζεται έντονα με την συμπτωματολογία από το αναπνευστικό. Είναι λοιπόν σημαντικό να ανακουφιστούν από τη δύσπνοια αλλά και να ενημερωθούν για τα οφέλη της παρεμβατικής πράξης καθώς οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα είναι τελικού σταδίου και λαμβάνουν παρηγορική θεραπεία.
Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μονοκεντρικής μελέτης είναι να αξιολογήσει προοπτικά την επίδραση της επεμβατικής βρογχοσκόπησης στη ποιότητα ζωής, στη δύσπνοια και στο χρόνο μέχρι την πρώτη υποτροπή.
Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια 18 μηνών εντάχθηκαν στη μελέτη 29 ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με επεμβατική βρογχοσκόπηση για διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού λόγω κακοήθειας. Η ποιότητα ζωής και η δύσπνοια αξιολογήθηκαν με τα προτυποποιημένα ερωτηματολόγια EORTC-C30 και EORTC-LC13 πριν την παρέμβαση, 1 εβδομάδα μετά και έπειτα κάθε μήνα μέχρι τη πρώτη υποτροπή ή τον θάνατο. Επιπλέον συλλέχθηκαν στοιχεία δημογραφικά, κλινικά καθώς και το Performance status. Η στατιστική ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε για περίοδο παρακολούθησης 6 μηνών.
Αποτελέσματα: Συνολικά το 44.8% των ασθενών (n=13) είχαν φτωχό PS(≥3) και το 51.7% (n=15 ) των ασθενών βρισκόταν στο IV στάδιο της νόσου. Η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από την πρώτη εβδομάδα παρακολούθησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου 6μήνου.Το ερωτηματολόγιο Global Health Questionnaire βελτιώθηκε από 29.6 (SD=19.2) σε 70.8 (SD=30.5) την 24η εβδομάδα (p<0.05). Η δύσπνοια εκτιμώμενη με το ερωτηματολόγιο EORTC-LC13 μειώθηκε από 73.2 (SD=29.2) στο 23.6 (SD=26 ) την 24η εβδομάδα. Οι ασθενείς με PS ≥3 και αυτοί σταδίου IV είχαν την μεγαλύτερη βελτίωση. Η βελτίωση ήταν ανεξάρτητη του ιστολογικού τύπου κακοήθειας και του ιστορικού μεταποφρακτικής πνευμονίας. Ο μέσος χρόνος μέχρι την πρώτη υποτροπή ήταν 21.2 εβδομάδες (SD=20.5) (n=6 ασθενείς) και ο μέσος χρόνος μέχρι να αποβιώσει ο ασθενής ήταν 15.1 εβδομάδες (SD=7.9) (n=16 ασθενείς). Οι ασθενείς με προηγηθείσα χημειοθεραπεία και όσοι είχαν απόφραξη στην τραχεία και στον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο είχαν χειρότερη πρόγνωση.
Συμπέρασμα: Η επεμβατική διάνοιξη σε ασθενείς με κακοήθη απόφραξη κεντρικού αεραγωγού βελτιώνει σημαντικά και σταθερά την ποιότητα ζωής και τη δύσπνοια και θα πρέπει να αποτελεί μέρος της σύγχρονης διεπιστημονικής ογκολογικής αντιμετώπισης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντρική απόφραξη αεραγωγού, Επεμβατική βρογχοσκόπηση, Καρκίνος πνεύμονα, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
73

Theodoulou Danai Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.