Θεωρία Παιγνίων και Χρηματιστηριακή Αγορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838128 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βασιλόπουλος Διονύσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λιωνής Νικόλαος, Συνεργάτης καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρία Παιγνίων και Χρηματιστηριακή Αγορά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θεωρία Παιγνίων και Χρηματιστηριακή Αγορά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια ενδεικτική παρουσίαση των εφαρμογών της Θεωρίας Παιγνίων στο χώρο των επενδύσεων και ειδικότερα στις χρηματιστηριακές αγορές. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαιο. Στο πρώτο, εισαγωγικό, κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά τόσο η Θεωρία των Παιγνίων (βασικές έννοιες, ορισμοί, κατηγοριοποίηση, …) όσο και οι βασικές αρχές που διέπουν μια Χρηματιστηριακή Αγορά.(οντότητες που συμμετέχουν, στόχοι συμμετεχόντων στην αγορά, …).
Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται δύο παραδείγματα λήψης επενδυτικών αποφάσεων ανάλογα με το μοντέλο που επιλέγεται για να περιγράψει τη χρηματιστηριακή αγορά. Στην πρώτη περίπτωση η αγορά και οι κανόνες που τη διέπουν περιγράφεται ως παίγνιο ενάντια στη φύση, όπου αγορά θεωρείται ως μία οντότητα που ως στόχο έχει να προκαλέσει στους επενδυτές (ως σύνολο) τις μέγιστες δυνατές απώλειες μέσω των διακυμάνσεων των μετοχών. Στην δεύτερη περίπτωση η αγορά θεωρείτε ως ένα σύνολο επενδυτών οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα επιτύχει τα μεγαλύτερη κέρδη, θεωρώντας ότι για κάθε κερδοφόρα απόφαση ενός επενδυτή υπάρχει αντίστοιχη ζημιογόνα ενός άλλου, οπότε και το παίγνιο θεωρείτε μηδενικού αθροίσματος.
Κατόπιν στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων (παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, μικτής στρατηγικής) όπου οι εποπτικές αρχές του χρηματιστηρίου ελέγχουν την αγορά για πιθανή χειραγώγηση εκ μέρους κάποιου επενδυτή (ή μιας ομάδας επενδυτών). Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται κάποια συμπεράσματα και αναφέρονται άλλες εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία παιγνίων, χρηματιστηριακή αγορά, επενδύσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
12
Αριθμός σελίδων:
53