Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε πολυεθνική εταιρία. Η σύνδεση στρατηγικής με την εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: ΑΒ Βασιλόπουλος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838210 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κοκόζης Φίλιππος-Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Σαλμόν, Επίκ. Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Χρήστος Κυτάγιας,Επίκ. Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε πολυεθνική εταιρία. Η σύνδεση στρατηγικής με την εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: ΑΒ Βασιλόπουλος.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την εξελικτική τους πορεία στις πολυεθνικές εταιρίες καθώς και θα γίνει αναφορά στις έρευνες και στα συμπεράσματα άλλων ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Με την συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση προσπαθούμε να πετύχουμε την ανάδειξη του καταλληλότερου διοικητικού μοντέλου στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στον ρόλο της εκπαίδευσης του προσωπικού, τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιφέρει στις επιχειρήσεις. Θα κάνουμε μια ανάλυση στο τι είναι στρατηγική, στη σημαντικότητα της αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι πολυεθνικές στην υιοθέτηση και την εφαρμογή της. Επίσης στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναδείξουμε την ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της στρατηγικής που πρέπει να γίνει για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην πολυεθνική επιχείρηση «ΑΒ Βασιλόπουλος» (ιστορική αναδρομή, στόχοι, στρατηγική, δράσεις αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης της επιχείρησης.
Στο τελευταίο κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο swot analysis πάνω στην επιχείρηση «ΑΒ Βασιλόπουλος» για να αναδείξουμε τα δυνατά σημεία της, αλλά και τα μέρη που χρειάζεται να επικεντρωθεί η εταιρία όσον αφορά την ευθυγράμμιση στρατηγικής-εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά:
• Ανθρώπινοι πόροι • Στρατηγική • Εκπαίδευση • Ανθρώπινο δυναμικό • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού • Διαχείριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
120

Διπλωματική Εργασία Κοκόζης Φίλιππος.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.