Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη Δημόσια Υγεία και η επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838226 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ισαακίδου Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα)
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη Δημόσια Υγεία και η επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη Δημόσια Υγεία και η επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τον ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη δημόσια υγεία και την επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Η μελέτη διεξήχθη με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Οι πρόσφατες έρευνες που υπάρχουν, κατέδειξαν την ύπαρξη του φαινομένου σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, οι έρευνες που υπάρχουν για την Ελλάδα είναι των τελευταίων χρόνων, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διαπίστωση, το αν η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει σε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν προγενέστερες έρευνες, ώστε να γίνει εκτενής σύγκριση. Η έρευνα διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται καμία έρευνα στον ελληνικό χώρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ως απόρροια των παραπάνω, οι λύσεις που προτείνονται είναι, σαφώς, η επέκταση της διερεύνησης του θέματος, οι αλλαγές στην οργάνωση των νοσοκομείων, καθώς και η πληρέστερη ενημέρωση και εκπαίδευση, ώστε να αποφευχθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο φαίνεται να αναδύεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Mobbing, Παρενόχληση, Επαγγελματίες υγείας, Νοσοκομεία, Δημόσια υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
178
Αριθμός σελίδων:
118

MOBBING.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.