Η με διαθήκη κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με τα κείμενα των αττικών ρητόρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838315 877 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βουλγαρέλη Ισαβέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Δημήτριος Καραδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ροζαλία Χατζηλάμπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η με διαθήκη κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με τα κείμενα των αττικών ρητόρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η με διαθήκη κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με τα κείμενα των αττικών ρητόρων
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα μελετηθεί εκτενώς ο εν λόγω νόμος του Σόλωνα, όπως παραδίδεται στα αρχαία κείμενα, και κατόπιν θα προσδιοριστούν περαιτέρω ορισμένες παράμετροι που έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση διάθεσης περιουσίας. Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει λόγος για τις διάφορες μορφές που μπορούσε να λάβει μια διαθήκη, καθώς και για το τι συνήθως περιελάμβανε. Την ίδια στιγμή, η άρση ή η τροποποίηση διαθηκών ήταν συχνό φαινόμενο, που θα αναλυθεί εκτενώς στο ίδιο κεφάλαιο, μαζί με τη σημασία της παρουσίας μαρτύρων κατά τη σύνταξη μιας διαθήκης. Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι για τους οποίους κάποιος αποφάσιζε να διαθέσει την περιουσία του, οι οποίοι θα συνεξεταστούν στο τρίτο κεφάλαιο με τον θεσμό της υιοθεσίας και της επικλήρου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα ρητορικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται στους δικανικούς λόγους, προκειμένου να υποστηριχθεί το γνήσιο, ή και το πλαστό, μιας διαθήκης. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν λαμβάνοντας υπ’όψιν την καχυποψία που υπήρχε στην κλασική Αθήνα κατά τον τέταρτο αι. π.Χ. ενάντια στις διαθήκες.
Για την στήριξη των επιχειρημάτων μου, αξιοποίησα πληθώρα δικανικών λόγων από το corpus ως επί το πλείστον του Ισαίου, του Δημοσθένη και του Λυσία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
διαθήκη, νόμος του Σόλωνα, ακύρωση ή τροποποίηση μιας διαθήκης, μάρτυς, υιοθεσία, επίκληρος, ρητορικό επιχείρημα, Ισαίος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
85

Thesis_Pergamos.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.