Σεξουαλικότητα και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838393 198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσάτσου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριακή Μυστακίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χρυσάνθη Μπατιστάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατσαραγάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σεξουαλικότητα και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σεξουαλικότητα και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Περίληψη:
Εισαγωγή: H σεξουαλικότητα και η διάθεση είναι μείζονα ζητήματα για τους ασθενείς με καρκίνο του τράχηλου της μήτρας (ΚΤΜ) και σημαντικές πτυχές της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός: H διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ σεξουαλικότητας και κατάθλιψης των ασθενών με ΚΤΜ.
Μέθοδος : Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων : CINAHL, Pubmed, Cochrane Library, με συνδυασμό των ακόλουθων όρων : Sexuality ,sexual function,sexual dysfunction,sexual problems,mood, depression,emotional distress, cervical cancer,,στην αγγλική γλώσσα ,για τα έτη 2006-2017 . Οι μελέτες αξιολογήθηκαν μεθοδολογικά.
Αποτελέσματα : Δεκατέσσερις μελέτες συμπεριελήφθησαν. Παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς το στάδιο της νόσου ,τις επιλεγόμενες θεραπείες και το δείγμα τους. Από το σύνολο, οι επτά μόνον αξιολογούνται καλές μεθοδολογικά. Η σεξουαλική δυσλειτουργία και η κατάθλιψη των ασθενών με ΚΤΜ παραμένουν ακόμα και πολλά χρόνια μετά τις θεραπείες. Οι νεότερες γυναίκες, όσες είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία και όσες είχαν χρόνια κόπωση, ως απότοκος των θεραπειών, είχαν αυξημένη κατάθλιψη. Τα ποσοστά κατάθλιψης πριν το χειρουργείο είναι υψηλά αλλά έχουν σημαντική πτωτική τάση τον πρώτο χρόνο από το χειρουργείο. Όσες γυναίκες είχαν υποστεί χειρουργείο και επικουρική θεραπεία εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ σεξουαλικότητας και κατάθλιψης στις ασθενείς με ΚΤΜ.
Συμπεράσματα : H σεξουαλικότητα και η κατάθλιψη των γυναικών με ΚΤΜ επηρεάζονται από τις θεραπείες τους σε σημαντικό βαθμό. Yπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οι υπάρχουσες μεθοδολογικά καλές μελέτες είναι λιγοστές και για αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλες τις ασθενείς με ΚΤΜ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σεξουαλικότητα, Κατάθλιψη, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
94
Tsatsou Ioanna_Msc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο