Αλλαγές στην ποιότητα ζωής των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838473 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολέτα Ροβίνα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πέτρος Μπακάκος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές στην ποιότητα ζωής των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αλλαγές στην ποιότητα ζωής των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.
Περίληψη:
Σκοπός: Η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στον Ελληνικό χώρο, καθώς και η ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και της αισθητής επιβάρυνσης στην καθημερινή ζωή του φροντιστή.
Στατιστικό δείγμα: 73 φροντιστές ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που δέχονταν θεραπεία στην ημερήσια μονάδα χημειοθεραπείας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α Σωτηρία
Μεθοδολογία: Το διεθνώς χρησιμοποιημένο ερωτηματολόγιο CQOLC χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή δημογραφικών δεδομένων καθώς και την αισθητή επιβάρυνση στη σωματική, ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του φροντιστή. Τα στατιστικά δεδομένα ύστερα υποβλήθηκαν σε δοκιμασία Χ2 για τη διαπίστωση σχέσεων ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία και την επιβάρυνση του φροντιστή. Τέλος ο βαθμός της σχέσης ανάμεσα στα ζευγάρια στοιχείων που πέρασαν το τεστ εκτιμήθηκε μέσω της χρήσης συντελεστή συσχέτισης συνδιακύμανσης Pearson (Pearson correlation coefficient)
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με τα αποτελέσματα της διεθνής βιβλιογραφίας. Οι περισσότεροι φροντιστές ήταν γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας, σύζυγοι του ασθενή με δευτεροβάθμιο βαθμό εκπαίδευσης και χαμηλό έως μέτριο εισόδημα. Η πλειοψηφία των φροντιστών δήλωσε αύξηση του άγχους, των συναισθημάτων λύπης και φόβου αλλά και ικανοποίησης και χαράς από τη στήριξη του κοινωνικού τους περιβάλλοντος και την συμμετοχή τους στη φροντίδα του ασθενή. Από τις ομάδες φροντιστών που διερευνήθηκαν πιο ευάλωτες εμφανίστηκαν οι γυναίκες και οι σύζυγοι των ασθενών. Ουσιαστική διαφοροποίηση με έρευνες του εξωτερικού παρατηρήθηκε στην κοινωνική διάσταση την διάγνωσης καθώς στην έρευνα αυτή δείχθηκε ότι επέφερε θετικές συνέπειες στην κοινωνική ζωή του φροντιστή με το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον κάτι το οποίο δεν παρατηρείται σε έρευνες του εξωτερικού.
Επίλογος: Από τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε πως απαραίτητη είναι η στήριξη των ευαίσθητων ομάδων από τις οργανωμένες δομές υγείας ενώ η δημογραφική μελέτη προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του μέσου φροντιστή ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στον Ελληνικό χώρο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Φροντιστές, Ασθενείς, Καρκίνος πνεύμονα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
105

διπλωματικη τελικο.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.