Επικοινωνιακές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838482 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζώτου Ξανθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βλασσοπούλου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μυλωνάκου - Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών
Βσιλειάδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επικοινωνιακές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επικοινωνιακές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:
Η μελέτη της Πραγματολογίας, η χρήση του λόγου μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι πραγματολογικές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών (Ν=30) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκριτικά με τους μαθητές ελληνικής καταγωγής (Ν=60). Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τις πραγματολογικές δεξιότητες, το οποίο συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της έρευνας φάνηκε ότι σε γενικές γραμμές οι πρόσφυγες μαθητές παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις από τους Έλληνες μαθητές ως προς τις πραγματολογικές δεξιότητες. Αναδείχθηκε, επίσης, ότι η διάρκεια φοίτησης των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο είναι παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τις πραγματολογικές δεξιότητες των προσφύγων στην Γ2. Επιπλέον, τα παιδιά πρόσφυγες με την μεγαλύτερη ηλικία φάνηκε να έχουν τις λιγότερες διαφορές με τους Έλληνες μαθητές, ενώ το φύλο δεν παρουσίασε κάποια συσχέτιση ως προς τις πραγματολογικές δεξιότητες. Οι πραγματολογικές δεξιότητες φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας στην γλωσσική επάρκεια παιδιών που δεν μιλούν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα. Προτείνονται πρακτικές, όπως η συνεργασία σχολείου με τις οικογένειες των προσφύγων, η ύπαρξη ειδικού προσωπικού στα σχολεία, η εξειδίκευση των δασκάλων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, η αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων με σκοπό την ομαλή ένταξη των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την κοινωνία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
πραγματολογικές δεξιότητες, διγλωσσία, πολιτισμικοί παράγοντες, πρόσφυγες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
200
Αριθμός σελίδων:
100

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΑΝΘΗ ΖΩΤΟΥ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.