Η επίδραση της εφαρμογής πρωτοκόλλου fast-track στην προεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838511 260 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου Σταματίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σχίζας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της εφαρμογής πρωτοκόλλου fast-track στην προεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της εφαρμογής πρωτοκόλλου fast-track στην προεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου.
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ταχείας ανάρρωσης στη χειρουργική του καρκίνου του οισοφάγου είναι σχετικά πρόσφατη, ενώ ελάχιστες είναι οι δημοσιευμένες μελέτες που συγκρίνουν τη νέα αυτή προσέγγιση με την κλασική περιεγχειρητική φροντίδα κατά την οισοφαγεκτομή. Οι παρούσες μελέτες, που στην πλειοψηφία τους είναι αναδρομικές, εκτιμούν το μετεγχειρητικό διάστημα νοσηλείας, το συνολικό κόστος νοσηλείας, τις άμεσες επιπλοκές, την ποιότητα ζωής των ασθενών και τη συνολική νοσηρότητα και θνητότητα μετά το χειρουργείο.

ΣΤΟΧΟΣ
Η ανάδειξη της επίδρασης της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης ταχείας ανάρρωσης στην κλινική πράξη έναντι της καθιερωμένης περιεγχειρητικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου.

ΜEΘΟΔΟΙ
Μετά από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της χρονικής περιόδου Ιανουάριος 1990- Νοέμβριος 2018, συγκεντρώθηκαν όλες οι τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν την ταχεία με τη συμβατική περιεγχειρητική αγωγή σε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου και ολοκληρώθηκε μετα- ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Προϋπόθεση για την ένταξη των μελετών στην ανάλυση ήταν η τυχαιοποίηση, ο ελάχιστος αριθμός 30 ασθενών σε κάθε σκέλος (ταχεία ανάρρωση/ κλασική αντιμετώπιση) και η αναφορά τουλάχιστων τριών από τα αποτελέσματα: συνολική νοσηλεία, κινητοποίηση του εντέρου, άμεσες επιπλοκές (καρδιοαναπνευστικές ή διαφυγή) και συνολική θνητότητα. Αναφορικά με τη στατιστική ανάλυση, εφαρμόστηκε η Mean difference (MD) για τις συνεχείς και το Odds ratio (OR) ή το Risk difference (RD) για τις διακριτές μεταβλητές με 95% διάστημα αξιοπιστίας (CI). Οι μελέτες ελέγχθηκαν για τη μεταξύ τους ετερογένεια με τις μεθόδους I2 statistics και χ2 Q-test. Επί σημαντικής ετερογένειας, εφαρμόστηκε το Random effect model (I2>40% or P<0.10). Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το Fixed effect model.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συμπεριλήφθηκαν τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες με 358 ασθενείς, μισοί εκ των οποίων ακολούθησαν την οδό ταχείας ανάρρωσης. Συνολικά, το διάστημα νοσηλείας στο νοσοκομείο και η κινητoποίηση του εντέρου ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό αλλά με σημαντική ετερογένεια καλύτερα στην ομάδα ταχείας ανάρρωσης [(MD=4.47,95%CI=2.39-6.55,p<0.0001,I2=98%),(MD=20.56,95%CI=1.05 40.07,p=0.04,I2=100%, αντίστοιχα]. Οι επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα ήταν όμοιες για τις δύο ομάδες (OR=0.77,95%CI=0.19-3.18,p=0.72;I2=0%), ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι (συνολική νοσηρότητα, επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα, αναστομωτικές διαφυγές) φάνηκαν καλύτερες στην ομάδα ταχείας ανάρρωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ταχείας ανάρρωσης στη χειρουργική του οισοφάγου είναι υποσχόμενη προσέγγιση, καθώς αποδεικνύεται ότι οι ασθενείς που την ακολουθούν παρουσιάζουν συντομότερη νοσηλεία και αμεσότερη κινητοποίηση της εντερικής του λειτουργίας, μειωμένη συνολική νοσηρότητα, χαμηλότερο ποσοστό αναστομωτικών διαφυγών και λιγότερες επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα χωρίς διαφορά στις επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα σε σύγκριση με την καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση. Ωστόσο, το βιβλιογραφικό έλλειμμα εμμένει και πιθανά θα εξαλειφθεί με τη διεξαγωγή μεγαλύτερων μελετών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος οισοφάγου, Πρωτόκολλο ταχείας ανάρρωσης, Προγχειρητική φροντίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
97
Triantafyllou Stamatina Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο