Αναδρομική καταγραφή αιτιών εισαγωγής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε παθολογική κλινική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838559 190 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φιλοπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αχείμαστος Απόστολος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Συρίγος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ρούσσου Παρασκευή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή αιτιών εισαγωγής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε παθολογική κλινική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή αιτιών εισαγωγής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε παθολογική κλινική
Περίληψη:
Εισαγωγή
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή κακοήθεια όσον αφορά στην επίπτωση και στη θνησιμότητα. Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά την διάρκεια της νόσου τους, που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν στην εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση. Οι αιτίες εισαγωγής αφορούν κυρίως είτε την ίδια τη νόσο είτε την πρόοδο αυτής είτε τις επιπτώσεις των χρησιμοποιούμενων θεραπευτικών χειρισμών (χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία).
Σκοπός
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη των κυριότερων αιτιών νοσηλείας ασθενών με διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονα σε παθολογική κλινική μέσα από μια αναδρομική μελέτη καταγραφής.
Υλικό-Μέθοδος
Μελετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο πνεύμονα που εισήχθησαν σε παθολογική κλινική του ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους (το 2015). Συνολικά βρέθηκαν 95 περιπτώσεις ασθενών (76 άνδρες και 19 γυναίκες) που είχαν λεπτομερή καταγραφή των χαρακτηριστικών τους.
Αποτελέσματα
Μελετήθηκαν 95 ασθενείς με μέση ηλικία τα 66,7 έτη (SD=8,2 έτη) εκ των οποίων οι 76 ήταν άνδρες (80%) και οι 19 ήταν γυναίκες (20%). Το 85,3% των ασθενών είχε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ΜΜΚΠ) από τους
οποίους το 84% ήταν σταδίου IV και το 14,7% είχε μικροκυτταρικό (ΜΚΠ) με το 64,3% να παρουσιάζει εκτεταμένο στάδιο νόσου.
Τα συχνότερα αίτια εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν ο πυρετός υπό διερεύνηση 16,8% (σχετίζοντας και την τελική διάγνωση ο πυρετός οφειλόταν κυρίως σε λοίμωξη με ή χωρίς ουδετεροπενία ή σε νεοπλασματική εκδήλωση), η αναπνευστική ανεπάρκεια 14,7% με υποκείμενη δύσπνοια 11,6%, η αδυναμία – καταβολή 14,7%, οι λοιμώξεις 14,7% (σχεδόν αποκλειστικά λοίμωξη αναπνευστικού), οι νευρολογικές διαταραχές 19,7% (κυρίως λόγω εγκεφαλικών μεταστάσεων) με συνοδό πτώση επιπέδου συνείδησης 8,4% και η αναιμία 12,6% (είτε χρόνιας νόσου, είτε λόγω αιματολογικής τοξικότητας από χημειοθεραπεία).
Ο μέσος αριθμός ημερών νοσηλείας ήταν 8.3 (SD=5,4 ημέρες) κατά τη διάρκεια της οποίας το 51,6% των ασθενών εμφάνισε κάποια επιπλοκή και έλαβε στο μεγαλύτερο ποσοστό (89,5%) συντηρητική-ανακουφιστική θεραπεία.
Συνολικά υπήρξε βελτίωση στο 76,8% των ασθενών ενώ το 13,7% παρέμεινε σταθερό και το 9,5% απεβίωσε. Παράγοντες όπως το ανδρικό φύλο, η συμπτωματολογία κατά την εισαγωγή με βήχα, πυρετό ή άλγος, η υποκείμενη χημειοθεραπεία, η μη εμφάνιση επιπλοκών κατά τη νοσηλεία, σχετίστηκαν με καλύτερη έκβαση.
Συμπεράσματα
Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα εμφανίζουν κατά την πορεία της νόσου τους διάφορα προβλήματα που συχνά οδηγούν στην εισαγωγή τους σε νοσοκομείο. Οι αιτίες της νοσηλείας μπορεί να οφείλονται σε μη έλεγχο των
συμπτωμάτων της ίδιας της νόσου ή των μεταστάσεων, στην επιδείνωση προϋπαρχόντων παθήσεων ή στις επιπλοκές της αντινεοπλασματικής αγωγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος πνεύμονα, Νοσηλεία, Επιπλοκές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
195

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_Φιλοπούλου.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.