Υπογονιμότητα και Ψυχολογικές Επιπτώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838768 270 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσικούρη Γραμματική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γουρουντή Κλεάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Νικολαΐδης Πέτρος, Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπογονιμότητα και Ψυχολογικές Επιπτώσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπογονιμότητα και Ψυχολογικές Επιπτώσεις
Περίληψη:
Σκοπός: Η υπογονιμότητα και η θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συχνά
επιδρούν επιβαρυντικά στην ψυχολογία των υπογόνιμων γυναικών. Στόχος της
παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της υπογονιμότητας στα επίπεδα
του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης και της ποιότητας ζωής των γυναικών. Υλικό – Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης συνίσταται σε 100 υπογόνιμες γυναίκες
που υποβάλλονταν σε τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και συγκεκριμένα
σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν ήταν: το
Fertility Problem Inventory (FPI) για την μέτρηση του στρες της υπογονιμότητας, το
Spielberger – State – Trait Anxiety Scale (STAI) για την μέτρηση του περιστασιακού
και δομικού άγχους, το FertiQol International Questionnaire για την μέτρηση της
ποιότητας ζωής και το Depression Questionnaire – Center of Epidemiological
Studies (CESD) για την μέτρηση της κατάθλιψης. Η στατιστική ανάλυση των
δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και αφορούσε μονοπαραγοντικές και
πολυπαραγοντικές αναλύσεις. Αποτελέσματα: Η μελέτη μας έδειξε ότι το άγχος, η κατάθλιψη και το στρες είναι
ανάλογα με την ποιότητα ζωής και πως όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο ποιότητας
ζωής τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους.
Επίσης έδειξε ότι δημογραφικοί παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο και η
οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους και στρες.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της μελέτης συζητούνται στα πλαίσια
εφαρμογής μεθόδων υποστηρικτικής φροντίδας, παρεμβάσεων μείωσης του
ψυχολογικού στρες και συμβουλευτικής, σε υπογόνιμες γυναίκες που υποβάλλονται
σε θεραπεία υπογονιμότητας .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπογονιμότητα, Ψυχολογικές επιπτώσεις, Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Άγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
87
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (626 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο