Σχεδιασμός και υλοποίηση χώρο-ευαίσθητου παιχνιδιού για πρωτοετείς φοιτητές σε χώρους του Πανεπιστημίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838790 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σοπίδη Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρικάκης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ
Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Μετάφας Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση χώρο-ευαίσθητου παιχνιδιού για πρωτοετείς φοιτητές σε χώρους του Πανεπιστημίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση χώρο-ευαίσθητου παιχνιδιού για πρωτοετείς φοιτητές σε χώρους του Πανεπιστημίου
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση χώρο-ευαίσθητου παιχνιδιού για πρωτοετείς φοιτητές σε χώρους του Πανεπιστημίου» έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση της χρήσης χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών σε χώρους του πανεπιστημίου και την επίδραση που έχουν τέτοια παιχνίδια σε πρωτοετείς φοιτητές ως προς θέματα εξοικείωσης με το χώρο. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με δείγμα επτά πρωτοετών και τεσσάρων τελειόφοιτων φοιτητριών (τεταρτοετείς) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ). Οι φοιτήτριες κλήθηκαν να παίξουν το χώρο-ευαίσθητο παιχνίδι «ΤεαπηΤόπια», το οποίο σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα ARIS για της ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή iPhone. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με την αξιοποίηση ημι-δομημένης συνέντευξης. Συμπληρωματικά δεδομένα συλλέχθηκαν επίσης από παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης σε χώρους του πανεπιστημίο και από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από πρωτοετείς πριν και μετά την εφαρμογή του παιχνιδιού. Στα αποτελέσματα της έρευνας συγκαταλέγονται η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με τους χώρους του πανεπιστημίου και η εκμάθηση πληροφοριών γύρω από αυτούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Χώρο-ευαίσθητα παιχνίδια, πρωτοετείς φοιτητές, πλατφόρμα ARIS, φορητές συσκευές, iPhone
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
280

sopidi-thesis.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


parartima.zip
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.