Τελευταία δεδομένα σχετικά με την απολύμανση των ενδοσκοπίων και του λοιπού ενδοσκοπικού εξοπλισμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838840 360 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπάθα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κακλαμάνος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τελευταία δεδομένα σχετικά με την απολύμανση των ενδοσκοπίων και του λοιπού ενδοσκοπικού εξοπλισμού.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τελευταία δεδομένα σχετικά με την απολύμανση των ενδοσκοπίων και του λοιπού ενδοσκοπικού εξοπλισμού.
Περίληψη:
Όπως πολλές εξελιγμένες ιατρικές συσκευές, το ενδοσκόπιο είναι ένα πολύπλοκο, επαναχρησιμοποιήσιμο όργανο που απαιτεί σχολαστικό καθαρισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των ειδικών, πριν από τη χρήση τους σε επόμενους ασθενείς. Εκτός από το ενδοσκόπιο, απολύμανση ή αποστείρωση χρειάζονται όλα τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των ενδοσκοπίων θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, με την ανάλογη εκπαίδευση και σε κατάλληλο χώρο.
Σήμερα, το πρωτόκολλο διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης των ενδοσκοπίων και του λοιπού εξοπλισμού που εφαρμόζεται ακολουθεί πέντε στάδια, το διεξοδικό μηχανικό καθαρισμό του ενδοσκοπίου, την αποστείρωση ή υψηλού βαθμού απολύμανσή του, η οποία πραγματοποιείται με το χέρι ή αυτόματα μέσω πλυντηρίου, την έκπλυση, το στέγνωμα και την αποθήκευση. Επίσης, τα διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται κατά την ενδοσκόπηση και συνήθως έρχονται σε άμεση επαφή με το βλεννογόνο του πεπτικού δεν αρκούν μόνο να απολυμαίνονται, αλλά θα πρέπει και να αποστειρώνονται.
Στη παρούσα εργασία αναλύονται διεξοδικά όλα τα στάδια της διαδικασίας καθαρισμού, η σωστή ενδυμασία του προσωπικού για την προστασία του κατά τη διάρκεια των πλύσεων, οι προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα ειδικά πλυντήρια και μηχανήματα απολύμανσης, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και τα σωστά απολυμαντικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αναφορά θα γίνει επίσης στα μικρόβια και βακτήρια που μεταφέρονται πάνω στα ενδοσκόπια.
Στόχος της εργασίας, να παρουσιάσει όλα τα τελευταία δεδομένα στην απολύμανση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού και τους λόγους της αναγκαιότητας για μείωση διασποράς λοιμώξεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοσκόπια, Εξοπλισμός, Απολύμανση, Πρόπλυση, Πλυντήρια, Μηχανικός καθαρισμός, Μεταφορά, Αποθήκευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
67

Maria Batha-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.