Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Digital skills and digital exclusion: Bridging the gender digital divide)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2838925 333 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Digital skills and digital exclusion: Bridging the gender digital divide)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο ψηφιακός εγγραμματισμός λειτουργεί ως εξαιρετικό μέσο-εργαλείο για την ισότιμη μεταχείριση και ενσωμάτωση-ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας. Προβαίνοντας σε μια ανάλυση των πρόσφατων ερευνών και συζητήσεων για το ψηφιακό χάσμα, τις απαιτούμενες σήμερα ψηφιακές δεξιότητες και τη μελλοντική ζήτηση, η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στην έμφυλη διάσταση. Ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι δεκαετίες προτάσεων και παρεμβάσεων—ερευνητικών, πολιτικών, κοινωνικών, νομοθετικών—δεν αύξησαν τη γυναικεία συμμετοχή στους κλάδους των STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν αόρατη μειονότητα σε αυτούς τους τομείς, παρά τις ενέργειες του κινήματος για την κοινωνική ενσωμάτωση-ένταξη των γυναικών και κοριτσιών στις ΤΠΕ και την ευρεία αναγνώριση της σημαντικότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων στους χώρους εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών αναδεικνύουν τη ζωτικής σημασίας αναμόρφωση της εκπαίδευσης STEM ώστε να συμπεριλάβει την έμφυλη διάσταση, δεδομένου ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις ξεκινούν από μικρή ηλικία. Επισημαίνεται, επίσης, η αναγκαιότητα να καθοριστούν και να καταγραφούν από τους βιομηχανικούς θεσμούς οι πραγματικές ανάγκες και οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τις πολύτιμες συμβουλές τεσσάρων γυναικών-προτύπων· συγκεκριμένα, διακεκριμένων γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας και των ΤΠΕ: Nancy Pascall, Rosalie Zobel, Όλγα Σταυροπούλου και Elizabeth Pollitzer.

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό χάσμα-αποκλεισμός, Τεχνοφοβία, Ψηφιακές δεξιότητες, Έμφυλη διάσταση, Soft Skills.............................................................................................................................................................................
ABSTRACT (ENGLISH) .....
This study examines current research on the digital skills crisis and future skills demand, focusing on the gender dimension of the digital divide. Studies confirm that decades of equal opportunity policies, legislation and government initiatives have failed to increase women’s engagement in the STEM and ICT sectors. Statistics show no real improvement, women remaining a minority, despite the social inclusion movement in ICT and the widespread acknowledgement of the importance of digital skills required in EU workplaces. Industry needs to project and clearly define digital skill requirements. It is also vital to reshape STEM education to include the gender dimension, since social biases start at an early age. Accordingly, following a series of interviews, the study concludes with recommendations from four inspirational role models, successful women in ICT and information society: Nancy Pascall, Rosalie Zobel, Olga Stavropoulou and Elizabeth Pollitzer.
Key words: Digital Divide, Skill Gaps, Gender Gaps, Digital Literacy, Soft Skills
Έτος δημοσίευσης:
2018
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Τίτλος συνεδρίου:
H Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου: 6ο Συνέδριο της ΕΚΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Hellenic Sociological Society (HSS)
Σελίδες:
202-210
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός αποκλεισμός, Τεχνοφοβία, Ψηφιακές δεξιότητες, Έμφυλη διάσταση, Soft Skills, φύλο, γυναίκα, Digital Divide, Skill Gaps, Gender Gaps, Digital Literacy, Soft Skills
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):
Στοιχεία έργου:
Καμπερίδου, Ειρήνη/ Irene Kamberidou (2018). Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Digital skills and digital exclusion: Bridging the gender digital divide), σελ. 202-210 στα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Επιμέλεια: Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Αθήνα (Συνέδριο “ H Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου”29-31.3.2018), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών. © Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018 ISBN: 978 960 9596 04 6
Digital skills and digital exclusion article.pp. 202-210..pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

book of PROCEEDINGS.released 2019. Hellenic.Sociological.Society. eke_.pdf (23 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο