Υπερηχογραφική εκτίμηση μήκους τραχήλου και πρόωρος τοκετός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839013 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πόλου Νικήτας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Παπαντωνίου, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δ. Κασσάνος, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χ. Χρέλιας, Αναπ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερηχογραφική εκτίμηση μήκους τραχήλου και πρόωρος τοκετός
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπερηχογραφική εκτίμηση μήκους τραχήλου και πρόωρος τοκετός
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο πρόωρος τοκετός αποτελεί την κύρια αιτία νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, που δεν οφείλεται σε συγγενείς ανωμαλίες ή ανευπλοειδίες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών σχετικά με τον πρόωρο τοκετό, την ανεπάρκεια τραχήλου και τη συσχέτιση μεταξύ μήκους τραχήλου και κινδύνου πρόωρου τοκετού.
Υλικό – Μέθοδος: Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε στο χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο του 2018. Έγινε ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας μέσα από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, όπως Google Scholar, Scopus, Cinahl, Pubmed και Medline κατά τις τελευταίες δεκαετίες (1990 έως 2018).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στην ανεύρεση εννέα ελληνικών πηγών και σαράντα τριών ξενόγλωσσων πηγών. Από την παρούσα ανασκόπηση, επιβεβαιωθηκε ότι ένας κοντός τράχηλος είναι ισχυρός δείκτης για τον κίνδυνο εμφάνισης πρόωρου τοκετού. Συγκεκριμένα, όσο βραχύτερο είναι το μήκος τραχήλου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αυτόματου πρόωρου τοκετού.
Συμπεράσματα: Η υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους του τραχήλου, καθώς και η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του τραχηλικού αυλού αποτελούν τον ακριβέστερο τρόπο για τον υπολογισμό του κινδύνου για πρόωρο τοκετό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερηχογραφική εκτίμηση, Μήκος τραχήλου, Πρόωρος τοκέτος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
101
POLOU NIKITAS-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο